Kontaktai

Vaiguva, Kelmės raj. Tel/faks. 8-427-48183 el.paštas: vaiguvosmokykla@takas.lt

Administracija

Direktorė
Irena Vileikienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Salomėja Aginskienė Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Mindaugas Zinkevičius

Renginiai Vaiguvos mokykloje