Kontaktai

Vaiguva, Kelmės raj. Tel/faks. 8-427-48183 el.paštas: vaiguvosmokykla@takas.lt

Administracija

Direktorė
Irena Vileikienė
Direktorės
pavaduotoja ugdymui
Salomėja Aginskienė Direktorės
pavaduotojas ūkiui

Jonas Krištopaitis

Naujienos

____________________________________________________________

2013-12-06 Pradinių klasių mokytojos organizavo rajoninę sveikatos konferenciją ,, Už sveiką ir saugų gyvenimą". Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-11- 29 d. įvyko ,, Jaunųjų akademikų " konferencija. Konferencijoje dalyvavo ŠU docentas, mokslų daktaras M.Stakvilevičius, Kelmės r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Z.Barakauskienė, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės r. agentūros vyr. specialistas A.Guščikas, Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras D.Blinstrubis, Lietuvos gamtos fondo ekologas A.Gintaras, verslininkai P.Račkauskas, Z.Mikutis, 2012 m. geriausias rajono jaunasis ūkininkas M.Dargvainis. Pirmojoje konferencijos dalyje mokiniai pristatė pateiktis Plačiau
____________________________________________________________

2013-11-22 Tolerancijos diena. Kuriame Tolerancijos gėlę. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-11-22 Mokinių taryba kartu su kaimo jaunimo grupe ir mokyklos olimpinio ugdymo grupe organizavo tinklinio turnyrą Alekso Alūzo taurei laimėti,. Šis renginys jau tampa rajoniniu. Šiais metais dalyvavo Vaiguvos jaunimo, Stulgių jaunimo, Tytuvėnų gimnazijos merginų ir sporto mokyklos vaikinų komandos. Taurę išsivežė kelmiškiai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-11-22 Lapkričio 11-22 dienomis mokykloje vyko karjeros ugdymo ir verslumo dešimtadienis. Vyko netradicinės pamokos ,, Pinigėnai', ,, Kur dingsta pinigai?", integruota anglų k. ir ekonomikos pamoka ,, Pasaulio verslo ,, rykliai"", susitikimas su Swėd banko darbuotojais, kurie vedė netradicines pamaokas vyresniųjų klasių mokiniams. Dešimtadienio metu mokykloje lankėsi Šiaulių kolegijos dėstytoja R.Kazlauskienė, Kelmės skyriaus SODROS direktorė R.Razminienė, KASTU atstovė, jie kalbėjo apie savo profesijas, pristatė studijų programas, dabartinę profesijų rinką. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-11-03 Vykdydami projekto ,, Tiriame ir kuriame " veiklas apsilankėme Molėtų observatorijoje. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-10-24 Spalio 17-24 d.d vyko tradicinės mokyklos olimpinės žaidynės. Šiais metais be mūsų visų klasių mokinių dalyvavo Vaiguvos neformali jaunimo grupė ir Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos gausi mokinių komanda. Mūsų svečiai pasirodė visose rungtyse. Šiais metais mes vykdėme respublikinį projektą ,, Olimpinę ugnelę į kiekvieno širdelę". Pirmąją dieną vyko iškilmingas olimpiados atidarymas, olimpinės pamokos, sportinės varžybos, sportininkai galėjo pasivaišinti patiekalais nuo Sveikuolių pietų stalo. 2-ąją dieną komandos varžėsi žaisdamos stalo žaidimus, 3-ąją dieną merginos rungtyniavo, kuri padarys daugiau atsilenkimų, o vaikinai-prisitraukimų. Dar kitą dieną vyko olimpiečių proto mūšiai, dar viena diena skirta dailininkams, jie piešė mėgstamiausius sportininkus, mokyklą, sportines varžybas. Sportinėms varžyboms teisėjavo ne tik mūsų mokytojai A.Andrulis ir E.Butkus, bet ir olimpietis, dabar sporto mokyklos treneris ir mokyklos Garbės galerijos narys Mindaugas Norbutas. Paskutiniąją dieną įvyko žaidynių uždarymas. Olimpines taures iškovojo 1-4 kl. tarpe- 4 kl., 5-8 kl.-8 kl. ir 9-12 kl.-12 kl., tačiau atskirose varžybose lyderiavo ir pirmavo ne vien taurių laimėtojai. Kiekviena klasė lankėsi pas ilgaamžius Vaiguvos seniūnijos gyventojus, kalbėjosi apie ilgaamžiškumo paslaptis.Surinkta medžiaga bus įamžinta leidinyje ,, Gyvenimo olimpiečiai". Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-10-19 Dvi išvykos pagal projektą ,,Tiriame ir kuriame". 38 mokiniai apsilankė KTU laboratorijose, Kauno hidroelektrinėje ir Molėtų observatotorijoje. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-10-19 Sveikatos parke pasodinome olimpinę giraitę- kiekviena klasė po vieną medį. Medelius sodinome retesnius, jų galėjome įsigyti už dalį finansuoto projekto ,, Olimpinis ugdymas" gautų lėšų. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-10-15 Prieš mokykos olimpines žaidynes tvarkome Sveikatos parką. aikštyną , visą mokyklos aplinką. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-10-05 Mokytojų diena- graži šventė mokytojams ir savitas išbandymas ,,naujiesiems mokytojams" - abiturientams. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-09-29 Tiriame ir kuriame.Taip pavadinome projektą, kurį pradėjome vykdyti Tyrėjų naktyje. Tyrėjų naktis-jau tradicinė netradicinio ugdymo diena, o tiksliau naktis, Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurineje mokykloje. Pagrindinis šio renginio tikslas-ugdyti mokinių kūrybiškumą, teorines žinias taikyti praktiškai ir pagal galimybes panaudoti supančią aplinką. Plačiau...
____________________________________________________________

2013-09-02 Rogsėjo 2-oji pakvietė vėl visus į klases. Mūsų mokyklos bendruomenė džiaugiasi išsaugota vidurine mokykla. 15 abiturientų įvedė į salę pirmokėlius. Šventėje dalyvavo Kelmės r. tarybos nariai P.Račkauskas ir O.Granickienė, jie įteikė pirmokams pirmokų pasus ir palinkėjo visai mokyklos bendruomenei sėkmės ir aukštų rezultatų. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-06-06 Simbolinis paskutinis skambutis nuskambėjo ir dešimtokams. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-06-03 Mokykloje vyko Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta Šeimų šventė. Runtyniavo mokiniai, tėveliai ir mokytojai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-05-31 Nuskambėjo paskutinis skambutis 55-osios laidos abiturientams. Šiais metais mokykla išleidžia 17 abiturientų.
____________________________________________________________

2013-05-20 Etninės kultūros savaitė. Visą savaitę mokiniai domėjosi Vaiguvos krašto kultūriniais paminklais, tradicijomis, sakmėmis, esančiais ir išnykusiais kaimais, lankė piliakalnius, dvarus. Paskutinę dieną visos klasės pristatė surinktą medžiagą, gegužės 17-osios vakare visi rinkomės į kultūros namus. Prieš 100 metų Vaiguvoje įvyko pirmas lietuviškas vakaras. Vakaronės metu buvo prisimintos mūsų senelių ir prosenelių ,, vakaruškos'", tėvelių lankyti šokių vakarai ir pagaliau prieita prie mūsų diskotekų. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-05-03 Mamos ir Mokyklos diena- tradicinė šventė. Gažiausi žodžiai ir gėlės buvo skirti mamoms. Šventėje pristatyti mokyklos pasiekimai, apdovanoti olimpiadų, konkursų nugalėtojai, juos ruošę mokytojai ir tėvai. Mokiniai parodė šventinį koncertą. Šventėje svečiavosi mokyklos Garbės galerijos narys, LŪS pirmininkas J. Talmantas su šeima. Svečio dukra- pramoginių šokių šokėja. Ji kartu su savo partneriu pademonstravo tikrąjį pramoginių šokių grožį. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-04-27 Diskusijai prie ,, kampuoto" stalo sėdo mokinių taryba ir mokytojai. Tema labai aktuali-,, Kada suaugusieji jaunimui pavyzdys? O gal niekada...?" Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-04-20 Akcija ,, Darom". Jei darom, tai rimtai darom- susitvarkėme visą mokyklos aplinką. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-03-28 ,, Savaitė be patyčių". Kiekvieną dieną vyko veiklos : valandėlės klasėse, ,, Laiškas draugui", ,, Dovanoju gėlę", ,, Aš mažas, būk man geras".,, Dovanoju gėlę"- mokiniai dovanojo savo pagamintas gėles. Šios akcijos tikslas buvo padovanoti šypseną kiekvienam dovanojant simbolinę gėlę. Dovanojome visur: mokykloje, Vaiguvos kaimelyje. Gėles gavę mokiniai, mokytojai, praeiviai buvo maloniai nustebinti, o ir mūsų tiklsas padovanoti šypseną buvo įgyvendintas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-03-21 ,, Gražiausia sekundė"-poezijos šventė, skirta V. Šimkui. Dalyvavo ,, Kražantės '' pagrindinės, Pakražančio ir ,, Aukuro" vidurinių mokyklų, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir mūsų mokyklos jaunieji kūrėjai su savo mokytojais. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-03-17 Mūsų mokykla kartu su ,, Kražantės " ir Liolių pagrindinėmis mokyklomis bei Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija dalyvauja projekte ,, Kuriame respubliką". Tai pilietiškumą ugdantis projektas . Jis skatina jaunus žmones patiems imtis iniciatyvos ir įgyvendinti mokyklai, o kartu ir ją supančiai aplinkai aktulią idėją. Mūsų mokyklos komanda pasitarusi ėmėsi temos ,, Kraštą pažįstame per žmones''. Į veiklą įjungsime visas klases, kiekviena klasė surinks medžiagą apie Vaiguvos kraštą garsinančius žmones, kurie dabar darbuojasi Lietuvoje arba už jos ribų.Projektą koordinuoja istorijos mokytojas metodininkas E.Butkus. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-03-11 Mokinių tarybos pilietinė akcija ,, Ką Jums reiškia Lietuvos vėliava?". Kovo 11 d. mokinių tarybos nariai aplankė Vaiguvos gyventojus, pasveikino juos su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, įteikė pačių pagamintas vėliavėles ir pasiteiravo, ką vaiguviškiams reiškia Lietuvos vėliava. Atsakymų buvo įvairių. Jaunus žmones ugdo šeima, aplinka, toje aplinkoje gyvenančių žmonių požiūris. Ši akcija paskatino susimąstyti apie pilietiškumo jausmą, pasididžiavimą savo valstybe, pamąstyti apie nuomonių įvairovę. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-03-11 ,,Šalis ta Lietuva vadinas". Nuskambėjo Lietuvos himnas. Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė I.Vileikienė, o istorijos mokytojas E.Butkus priminė nepriklausomos Lietuvos kelią . Mokinių ansamblis atliko dainas ,, Laisvė“ ir ,, Išjojo brolis“-tai simbolinės dainos , primenančios lietuvių tautos kovas už laisvę.. Mokinių tarybos grupė perėmė renginio vedimą . Nuskambėjo klausimai:,, Ką mums reiškia žodžiai Lietuva ir Laisvė? Ar dažnai apie tai susimąstome?. Juk Lietuva, tai ne kažkas abstraktaus, tai žmonės, tai mes, gyvenantys Vaiguvoje, žmonės gyvenantys kaimuose, miestuose ir miesteliuose. Kokia yra ir kokia bus Lietuva, priklauso nuo kiekvieno mūsų.“ Sporto salėje šurmuliavo ,, svečiai“- dzūkai, suvalkai, žemaičiai, aukštaičiai ir vaiguviškiai. Keturis regionus atstovavo mokyklos mokiniai, o kultūros namų kapela ir svečiai iš bendruomenės – Vaiguvos kraštą. Ir suskambo dainos, pasakojimai visomis keturiomis tarmėmis. Stalai buvo nukrauti dzūkų , suvalkiečių, aukštaičių ir žemaičių valgiais- visi paragavome Dūkijos bandų, ,, buliaus pieno“, žemaitiško kastinio, aukštaičių skilandžių, suvalkų gardumynų. Šurmuliavo kermošius- savo darbus demonstravo medžio drožėjai, vadovaujami technologijų mokytojaus V.Andriuškos , pradinių klasių mokiniai. Tai tokia Lietuva - jauna, marga, besididžiuojanti praeitimi, mąstanti apie ateitį su didelia viltimi. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-03-04 ,, Snaigė 2013" pavasarį... Ką padarysi, kad šiais metais tikroji žiema atėjo kovo mėnesį, taigi ir tradicinę žiemos šventę ,, Snaigė-2013" teko švęsti, kai gerokai prisnigo. Žiemos šventė- Olimpinės programos sudėtinė dalis. Mokiniai varžosi žiemos sporto šakose- slidinėjimo, rogučių estafetėse, sniego gniūžčių taiklumo varžybose. Kadangi sniego pakako, tai surengtos ir gražiausių senių besmegenių konkursas. Įtraukėme naują sporto šaką- veltinio į tolį metimas, varžėsi sunkumų kilnotojai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-02-22 Projektas ,, Drąsinkime ateitį". Su vyresniųjų klasių mokiniais, ,, Drąsinkime ateitį" komanda, mokytojais susitiko buvęs mokyklos ugdytinis, mokyklos Garbės galerijos narys LR VRM Kriminalinės policijos valdybos viršininkas Eugenijus Ušinskas. E. Ušinskas buvo pirmasis Lietuvos Respublikos pareigūnas, kuris, laimėjęs tarptautinį konkursą, nuo 2011 m. balandžio 10 d. buvo deleguotas į centrinį Jungtinių Tautų Organizacijos aparatą ir pagal kontraktą dirbo Taikos palaikymo operacijų departamente. E. Ušinskas per pusantrų metų darbo Jungtinių Tautų Organizacijoje vykdė Taikos palaikymo operacijų departamento, Politinių reikalų departamento užduotis Senegale, Mauritanijoje, Malio Respublikoje, Nigeryje, Čado Respublikoje, Nigerijoje, taip pat dirbo Jungtinių Tautų Politinių reikalų departamento paramos misijoje Libijoje ir Jungtinių Tautų Stabilizavimo misijoje Haityje. Svečio paskojimas apie jo darbą buvo nepaprastai įdomus- įvykiai iš karščiausių pasaulio taškų. Tačiau ne tik apie tai kalbėjo svečias- šilti prisiminimai apie mokyklą, draugus, vaikystės svajones, studijas Daugpilio inžinerinėje aviacijos aukštojoje mokykloje, padėka mokytojams ir dar daug kitų gražių minčių išsakė mokyklos Garbės galerijos narys. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-02-22 Šimtadienis-ypatinga šventė abiturientams ir jų mokytojams. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-02-15 Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėjo visa mokyklos bendruomenė. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-02-14 Valentino diena. Mokinių taryba parengė kiekvienos klasės mokiniams užduotis-staigmenas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-02-10 Mokinių taryba pradėjo projektą ,, Mano draugas". Jis tęsis iki balandžio mėnesio pabaigos. Vykdydama projektą mokinių taryba į veiklas įjungs visus mokinius , mokytojus, tėvelius, Vaiguvos gyventojus. Projektas prasidėjo kreipimusi į visą mokyklos bendruomenę būti tolerantiškais, draugiškais, gerbti visus šalia esančius žmones. Mokinių tarybos nariai projektą pradėjo draugystės valandėlėmis klasėse. Pirmieji vieni pas kitus svečiavosi 7 ir 9 klasės mokiniai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2013-01-31 Kur gimsta įdomiausios mintys, šauniausios idėjos ? Aišku, kad klasėse. Klasių savivaldų dienas inicijavo mokinių taryba. Kiekvienai klasei buvo skirta diena, šią dieną kviena klasė turėjo parodyti savo išradingumą, kūrybiškumą, šmaikštumą, įjungti visą mokyklą į sugalvotą akciją ar renginį. Ko tik nebuvo. Vienos klasės tikrino mokinių drausmingumą ir žiūrėjo, kad ant stalų būtų pažymių knygelės, kitos domėjosi, kaip saugomi svarbiausi mokslo šaltiniai - knygos,mokiniai taip pat domėjosi ir mokytojų pasiruošimu - tikrinamo ,ar mokytojai ir mokytojos kabinetuose turi talismanus, lūpų dažus, kvepalų, arbatos ar kavos netikėtam svečiui pavaišinti. Tai dar ne viskas, sulaukėme klasėse ,,naujokų"- tai buvo po visas klases ,, išsibarstę" devintokai , o dešimtokai paskelbė mėlynos spalvos dieną. Septintokai rinko sveikatingiausią klasę ir mokytojus, nustatinėjo kūno masės indeksus, domėjosi sveika mityba, teiravosi, kas turi žalingų įpročių. Penktokai skatino prisiminti savo tarmę . Pasibaigus klasių renginių maratonui, kiekvienai klasei buvo įteiktos nominacijos, kurios šmaikščiai atspindėjo jų veiklą. Mano manymu, šios dienos buvo kažkas naujo , todėl visi su nekantrumu laukė, kol galės kažką nuveikti ir vieną dieną vadovauti visai mokyklai. Tikiuosi, kad ir kitais metais vyks šis renginys, tik bus dar linksmesnis ir turtingesnis siurprizais ir idėjomis.
Mokinių tarybos narys S.Tamoševičius Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-12-21 Išrinktas geriausių mokyklos sportininkų penketukas. Mokykla - šalies olimpinės programos dalyvė. Viena iš veiklų - geriausių sportininkų rinkimai. Šiais metais 5-8 kl. tarpe šaunaiusieji sportininkai- T.Mazrimas, D.Vasiliauskaitė, A.Lekavičius, G.Navickas, A.Šumskytė, o 9-12 kl. tarpe- J.Vaigauskis, A.Sokolovas, M.Andrulis, R.Stirbys, S.Stungurytė. Geriausiųjų sportininkų penketukų rinkimus inicijuoja mokinių taryba, o prizus steigia patys, ieško rėmėjų.
____________________________________________________________

2012-12-21 Mokyti saugoti gamtą-tai vienas iš svarbiausių kiekvienos mokyklos , kiekvienos mokančios ir ugdančios įstaigos uždavinys. Mūsų mokykla pripažinta ekologine mokykla, praeitais metais pripažinimą patvirtino Žaliosios vėliavos įteikimas. Veiklas tęsiame ir šiais mokslo metais. Tik prasidėjus gruodžiui labai norisi pasidžiaugti artėjančiomis Kalėdomis, kurių vienas iš svarbiausių simbolių- eglutė. Jau 2 metus klasės kuria savas eglutes - daro jas iš įvairiausių medžiagų ir nenaikina tikrų eglučių, juk pakanka kelių šakelių, kad pajustume Kalėdų nuotaiką. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-12-21 Kalėdinis karnavalas- viena linksmiausių švenčių. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-12-20 Tinklinio turnyras A.Alūzo taurei laimėti. Šiais metai turnyre dalyvavo 4 tinklinio komandos- jungtinė Vaiguvos jaunimo ir mokyklos, Kelmės sporto mokyklos vaikinų, Tytuvėnų gimnazijos merginų ir Stulgių jaunimo grupės komandos. Visus dalyvius pasveikino rajono vicemeras K.Bilius, Vaiguvos neformalios jaunimo grupės pirmininko pavaduotoja A.Arlauskaitė, mokinių tarybos narė, R.Norvilytė. Už turnyro organizavimą jaunimui dėkojo buvęs didelis tinklinio entuziastas A.Alūzas, jo sūnus, mokyklos garbės galerijos narys, R.Alūzas. Turnyrą laimėjo ir pereinamąją taurę išsivežė Kelmės sporto mokyklos komanda, specialiais prizais, kuriuos įsteigė vicemeras K.Bilius, R.Alūzas, Vaiguvos jaunimo grupė ir mokinių taryba, apdovanotos visos komandos ir šauniausieji žaidėjai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-12-20 Puoselėjame etninės kultūros tradicijas Į Advento popietę ,,Advento vainikas' susirinko visa mokykla, sulaukėme ir svečių- garbingo amžiaus Vaiguvos gyventojų, Vaiguvos parapijos klebono. Kiekviena klasė prisidėjo pinant vainiką, aiškino kiekvienos detalės prasmę. Garbingus svečius pakvietėme prie stalo, ant kurio buvo tradiciniai mūsų Advento laikotarpio valgiai. Prieš tai parapijos klebonas pašventino stalą, palinkėjo visiems susitaikymo, atleidimo ir tik gražių minčių bei gerų darbų. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-12-19 ,,KALĖDINIS ŽAISLIUKAS“ –TĖVELIŲ PAMOKOS SAVO VAIKAMS Tėvų ir mokyklos glaudus bendradarbiavimas- vienas iš sėkmingo ugdymo proceso gerinimo garantų. Pirmus ir svarbiausius žingsnius žengia tėvų savivalda. Procesas juda žymiai sparčiau, jei aktyvios ir bendra sėkme suinteresuotos klasių tėvų savivaldos. Mūsų mokykloje kiekvienoje klasėje veikia klasių tėvų tarybos- tai tėvai, kurie visada domisi klasės vaikų sėkmėmis ir problemomis, buria kitus tėvus jų sprendimui, puoselėja klasės tradicijas. Trims ar penkiems tėveliams būtų sunku be kitų, jiems pritariančių, pagalbos. Labiausiai visus suartina ir bendradarbiavimo patirties suteikia renginiai savo vaikams. Šiais metais 1-11 klasėse aktyviausieji tėveliai vedė pamokas- praktinius užsiėmimus tema ,, Kalėdinis žaisliukas“. Užsiėmimų tikslas – pasitelkus fantaziją, tėvelių ir senelių vaikystės prisiminimus ir patirtį, pagaminti žaisliukus kalėdinei eglutei, klasių papuošimui, prisiminti Kūčių ir Kalėdų papročius. Kiekviena klasė virto savita dirbtuve- pradinukų klasės priminė mažų nykštukų dirbtuvėles pas Kalėdų senelį, kur mūsų mažieji kartu su mamytėmis lipdė, klijavo, spalvino, suko iš šiaudų ir dar kažką darė iš įvairių gamtinių medžiagų. Vyresnėse klasėse mokiniai kartu su klasės auklėtojais ir mamomis susėdo prie arbatos puodelio, aptarė, kaip ruošis šventėms, kokios mūsų tikros senos lietuviškos tradicijos, kaip būdavo puošiamos eglutės, kokios kalėdinės dovanos būdavo populiariausios , ar tikrai pats gražiausias žaisliukas ant eglutės Lietuvoje ,, made in china“, ar tikrai reikia pirkti sintetinį kalėdinį vainiką su jau minėta etikete. Daug fantazijos ir išmonės įdėjo L.Bukantienė, O. Kvietkauskienė, Z.Grišiuvienė, R.Bakšianskienė, D.Lukoševičienė, R.Stulpinienė, E.Bacienė, A.Matulaitienė, I.Aleksandravičienė, L.Višpulskienė, S.Urbelienė, A.ir R. Vaigauskiai, L.Tefelienė, T.Stankūnienė, G.Užkurienė, V.Mėlenienė, J.Liekienė, R.Laurinavičienė, G.Guželytė, J.Jankutė, M. Navickienė, L.Freimonienė, S.Rakauskienė, Špiliauskienė. Na o su pirmokėliais triūsė beveik visos mamytės. Tokios pamokos suartina visą klasės kolektyvą, tai puikūs prevenciniai renginiai. Argi kas bandys negražiai pasielgti su klasės draugu, jei su jo mama ar tėčiu darė kartu žaisliukus, meistravo, piešė ir kalbėjosi apie įvairius klasei svarbius dalykus? Mokytojai džiaugiasi savo mokinių tėvelių geranoriškumu, aktyvumu ir kūrybingumu. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-11-25 Verslumo savaitė mokykloje tradicinė. Kiekvienais metais ji papildoma įvairiais naujais, įdomiais renginiais. Šiais metais vyko nemažai verslumo pamokų, pvz. matematikos pamokos ,, Kur dingsta pinigai?', ,,Kaip pažinti pinigus ir skaičiuoti, jei jų nematai?", verslumo pamokos ,, Pristatau save", ,, Mano biudžetas", ,, Perku- parduodu"irkt. Kaip kiekvienais metais netradicines pamokas vedė ir svečiai iš Swed banko.Na o 8 klas4s mokiniai sugalvojo ,,prekiauti " =em4s plotais.Verslumo savaitė baigėsi profesijų diena. Mokykloje viešėjo mūsų mokyklos buvę mokiniai ir ne mūsų mokyklos mokiniai, kurie sėkmingai darbuojasi mūsų rajone. Su mumis prie pokalbių stalo sėdo dvi laikraščio ,, Šiaulių kraštas" žurnalistės R.Musneckienė ir D.Karpavičienė, policininkas R.Lencius, Kelmės Mažojo teatro režisierius A.Armonas, maisto pramonės technologijų inžinierius A.Tamašauskas, vadybininkas A.Misevičius, Kelmės kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vyr. specialistas V.Kizis. Pokalbis buvo gana ilgas ir įdomus. Svečiai keitėsi, nes buvo sudarytos 3 pokalbių auditorijos, ir visi norėjo išgirsti svečių sėkmės istorijas.Paskutinis 6ios savait4s akcentas- mug4 ,, Perku-parduodu".šis renginys mūsų mokykloje naujiena ir buvo rengiamas pirmą kartą. Šį įdomų renginį pasiūlė mokinių taryba. Mintis visiems patiko. Kiekviena klasė , o taip pat ir mokinių taryba, turėjo po atskirą stalą. Prekių pasiūla buvo didžiulė, tik nereikėjo pamiršti piniginės, o ir kainos buvo tikrai nedidelės. O ko tik nebuvo ant stalų... Maisto: pyragų, keptos duonos, česnakų... Renginio metu buvo galima įsigyti ir rūbų, batų, suolelių, žaislų, knygų, CD diskų... Versliausieji nestovėjo vien prie stalo, o pasiėmę prekes siūlė jas įsigyti įtikinėdami, kad svečiams jų labai reikia. Manyčiau, renginys buvo labai pavykęs, nes jis skatino mūsų, mokinių, verslumą, lavino bendravimo įgūdžius. Tikėkimės, kad ir kitą metą vyks toks renginys, tik viskas bus dar šauniau ! Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-11-19 Žymaus lietuvių poeto P.Širvio eilių mokiniai susirinko pasiklausyti į mokyklos salę. Jas skaitė aktorius Buziliauskas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-11-18 Bendras projektas su kaimo jaunimo grupe ,, Sveikatos ir grožio studija". Kiekvieną trečiadienio vakarą Vaiguvos ir aplinkinių kaimų jaunimas susirenka į mokyklos sporto salę linksmai ir aktyviai praleisti laiką. Vaikinai žaidžia krepšinį, o merginos mušinėja kamuolį arba žaidžia ,, karštą bulvę“. Tai dalis jaunimo projekto ,, Sveikatos ir grožio studija“ veiklų. Norinčių sportuoti grupei vadovauja Orinta Arlauskaitė. Ji prižiūri tvarką ir sporto inventorių. Iš projekto lėšų nupirkti 2 kamuoliai, treniruoklis. Kita projekto grupė, vadovaujama neformalios jaunimo grupės pirmininko Edgaro Kvietkausko ir padedant technologijų mokytojui V.Andriuškai, atnaujino Sveikatos parko suolelius, aikštelių pavadinimus. Vyresniųjų vaikinų grupė pasidarbavo kaip reikalas, bet čia dar ne viskas baigta, darbų dar yra, reikia viską gražiai sutvarkyti, NES ATEINANČIĄ VASARĄ VAIGUVOJE VYKS RAJONO JAUNIMO DIENA. Iš šio projekto lėšų pasikvietėme kosmetologę. Ji merginas mokė, kaip prižiūrėti odą, koks makiažas tinka dieną, koks vakare. Krepšinio mylėtojai varžėsi 3x3 turnyre. Dalyvavo net 10 komand7. Dar liko įvairių veiklų. Greit prasidės jogos užsiėmimai, mokysimės linijinių šokių, vyks tinklinio turnyras A. Alūzo taurei laimėti, vyksime į Palangos sveikatos mokyklą. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-11-16 Per kiekvieną pertrauką šurmuliavo mokiniai prie sporto salės, kur vyko rinkimai į mokinių parlamentą. Savo kandidatūras iškėlė net keturi kandidatai. Savaitę prieš rinkimus jie paskelbė savo programas, kuriose išdėstė, kokių pokyčių reikia mokykloje, kas šiuo metu svarbu mūsų jaunimui. Patraukliausia ir realiausia rinkėjai pripažino 11 klasės mokinės Raimondos Norvilytės programą. Ji laimėjo rinkimus. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-11-16 Lapkričio 16-oji -Tolerancijos diena. Ją mokykloje kiekvienais metais minime vis kitaip. Šiais metais kiekviena klasė stengėsi sutilpti po 1ar 2 skėčiais. Tolerancijos dienos iniciatoriai- mokinių taryba. Posėdyje su visais klasių atstovais aptarėme, kaip reikėtų organizuoti šią dieną. Kiekviena klasė rašė posakius apie draugiškumą, toleranciją, įvardino geriausias savybes žmonių bendravime. Visa tai užrašėme ir tokiais užrašais puošėme skėčius. Mokinių tarybos nariai rinko žymių žmonių mintios apie toleranciją. Renginyje klasės stengėsi sutilpti po savo skėčiu, dainavo dainas, vaidino vaizdelius. Tolerantiškumo mūsų visuomenėje labai trūksta, mes visi jos mokomės. Tokie renginiai nepakeičia viską iš esmės, tačiau bendras darbas ruošiantis, ieškant idėjų, tikrai suartina klasės draugus. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-11-06 Mokyklos olimpiada. Mokykla -ilgalaikės respublikinės olimpinio ugdymo programos dalyvė. Olimpinis ugdymas integruotas į visus mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą. Mokyklos olimpiada-tradicinė renginių savaitė. Jos metu 1-4,5-8,9-12 klasės kovoja dėl pereinamųjų olimpinių taurių: vyksta sportinės varžybos,olimpinės pamokos, protų mūšis,, Sportas-sveikatai", pradinės klasės piešė mėgstamiausius sportininkus, olimpiečius. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-10-29 Mokykloje vyko akcija ,, Sodinu mokyklos sodą" . Šią akciją organizavo mokinių taryba, o prie jos prisijungė visos klasės. Kiekviena klasė pasodino po vaismedį . Šį ,,Vitaminų sodą'' kuriame jau ne vienerius metus, todėl jame nemažai vaismedžių, kuriais labiausiai džiaugiasi mažiausieji, o ir vyresnieji mokiniai noriai nueina paskanauti obuolių. Vasarą sode galime pasivaišinti uogomis, o rudenį - obuoliais, slyvomis. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-10-27 Mūsų mokykla garsi sportininkais. Nemažai jų ir mokyklos Garbės galerijoje. Myli sportą dauguma mokinių, todėl renovuoto stadiono laukėme visi. Į šventę pasikvietėme mokyklos Garbės galerijos narius- tarptautinės klasės sporto meistrę žolės riedulio trenerę Onutę Kanaporienę, verslininką Algimantą Juodį, UAB,, AVS" direktorę Nijolę Švambarienę, Panevėžio pataisos namų direktorių Edvardą Norvaišą- jie visi mūsų sporto bazės rėmėjai. Na o mūsų Garbės galerijos narys Mindaugas Norbutas surengė stadiono atidarymo proga lengvosios atletikos varžybas, nugalėtojams įsteigė taures, apdovanojo medaliais ir diplomais. Garbės galerijos nariai susitiko su mokiniais pokalbiui ,, Aš mokiausi, o Tu mokaisi Vaiguvos mokykloje...". Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-10-15 Mokykla dalyvauja respublikiniame projekte ,, Sveikatiada". Pradinių klasių mokiniai ir šiais metais organizavo daržovių ,, mitingą" . 1-4 klasių mokiniai piešė plakatus apie vaisių ir daržovių būtinumą žmogaus sveikatai, dalino visiems obuolius su kortele apie jų naudą, spaudė vaisių ir daržovių sultis ir vaišino jomis visus draugus. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-10-06 Mokytojų diena mokykloje - ypatinga šventė. Abiturientai ,, paragavo' mokytojų duonos, o mokytojams teko gerą pusvalandį pabūti mokiniais. Po pamokų abiturientai parodė filmą apie mokyklos mokytojus, įteikė nominacijas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-09-28 Mūsų mokykla prisijungė prie visoje respublikoje kiekvienais metais organizuojamo renginio ,, Tyrėjų naktis“. „Tyrėjų naktis“ – simbolinis pavadinimas. Renginio veiklų pagrindiniai tikslai – skatinti domėjimąsi mokslininkų veikla , atskleisti tyrėjų darbo žavesį ir prasmę, sieti veiklas su supančia aplinka.. ,,Tyrėjų nakties“ renginiai –puiki neformalaus ugdymo ir profesinio orientavimo priemonė. Jauniausieji tyrėjai -1-5 klasių mokiniai, į mokyklą rinkosi nuo pat ryto. Penkias valandas trukusios veiklos buvo orientuotos į supančios aplinkos gilesnį pažinimą, jos tyrinėjimą. Pradinukai tyrinėjo mokyklos aplinkoje esančius augalus, rinko jų sėklas, domėjosi lapų formomis, augimo sąlygomis, augmenijos kaita keičiantis metų laikams. Dar visai neseniai, rugsėjo 22 d., diena ir naktis buvo vienodo ilgumo, šis reiškinys vadinamas lygiadieniu. Apie rudens lygiadienį jauniesiems tyrėjams papasakojo fizikos mokytoja Z.Ramančiūnienė, o mokytoja D.Barauskienė mokė liaudies žaidimų , dainų, pasakojo apie papročius, susijusius su šiuo rudens laiku. Vakare , 20.00 val., į ,, Tyrėjų naktį“ rinkosi 6-12 klasių tyrėjai. Renginys prasidėjo lygiadienio prisiminimu .Fizikos mokytoja Z.Ramančiūnienė priminė ir vyresniesiems, koks tai gamtos reiškinys, kaip jį paminėdavo mūsų protėviai. Muzikos mokytojos J.Mickevičienės vadovaujama grupė padainavo vieną iš liaudies dainų , kurios dainuojamos šiuo rudens laikotarpiu. Visi dalyviai uždegė žvakutes ir prieš mokyklą padarė saulės simbolį- šviečiantį ratą. Prasidėjo tyrėjų darbai – veikė laboratorijos ,, Chemijos burtai“, ,, Fizika su mumis aplink mus ir mumyse”, ,, Biologų laboratorija‘‘, ,, Matematika ? Ooo matematika...“, ,, Verslo klasė“, vyko diskusijos temomis ,, Didžiausieji atradimai pakeitę pasaulį“ ir ,, Ar lietuviai gali būti nominuoti Nobelio premijai? ‘‘, 6-8 ir 9-12 klasės varžėsi protų mūšyje, pabaigoje tyrėjai rinkosi į seklyčią ,, Taip dūmojo mūsų bočiai “. Kiekvienoje vietoje mokiniai stebėjo , ieškojo, lygino, bandė patys, tikrinosi savo žinias. Paklausti, kas labiausiai patiko, jie atsakinėjo įvairiai: vieniems buvo įdomiausias ,, ugnikalnis“ chemijos laboratorijoje, kitiems- stebėti žvaigždynai, tretiesiems - biologijos laboratorijoje ,, grybų“ – mielių pagalba keptas pyragas , dar kitiems atminties mankšta ,, protų mūšyje“ , ,, Verslo klasėje“ vykęs monopolio turnyras arba seklyčioje ,, Taip dūmojo mūsų bočiai “ dainuotos dainos, lygiadienio burtai, tradicijos. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-09-07 Mokslo metų pradžios skambutis į mokyklą pakvietė 176 mokinius, septyniolikai abiturientų jis nuskambėjo paskutinį kartą. ____________________________________________________________

2012-05-31 Žmogaus saugos diena mokykloje. Žmogaus saugos dienos tikslas- sudaryti sąlygas praktiškai pritaikyti įgytas žinias. Kiekviena klasė keliavo nurodytu maršrutu ir suradusi reikiamą vietą atliko pateiktas užduotis. Punktai, kuriuos reikėjo rasti - ,, Kelio ženklai", ,, Saugus eismas", ,, Pirmoji pagalba", ,, Saugus gamtoje", ,, Situacija", ,, Jei jaučiuosi nesaugus". Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-05-18 Kaip ir kiekvienais metais gegužės 18-ąją įvyko Mokyklos diena. Šiais metais ji buvo ypatinga- mokykla pripažinta ekologine mokykla ir mums įteikta Žalioji vėliava. Mokyklos dienoje svečiavosi Kelmės ,, Aukuro" vidurinės mokyklos ir Elvyravos pagrindinės mokyklos komandos, šioms mokykloms jau ne pirmus metus įteikiama Žalioji vėliava. Mokyklos dienoje svečiavosi Kelmės rajono vicemeras K.Bilius, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S.Michailovas, mokyklos Garbės galerijos narys , Panevėžio pataisos namų direktorius, E.Norvaišas, Vaiguvos seniūnijos seniūnas A.Lukošius. Mokyklos dienoje pristatyti pasiekimai ir laukiantys darbai. Mokinių meniniai kolektyvai parodė visiems susirinkusiems- svečiams, tėvams, mokytojams, mokiniams nuotaikingą koncertą. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-05-13 Mokykloje apsilankė Garbės galerijos narys Donatas Vaičikauskas ( projektas ,, Drąsinkime ateitį") . Šiuo metu D. Vaičikauskas dirba Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Autotransporto priemonių grobimo tyrimo skyriaus tyrėju. Donatas pasakojo apie savo studijas, sėkmes ir sunkumus. Pats įdomiausias pasakojimas- tai jo darbo specifika. Jis ir jo kolegos išaiškina transporto priemonių vagystes, nusikaltimus Lietuvoje, o jei reikia, tai bendradarbiauja ir su kolegomis užsienyje. Be abejo, jis negalėjo mums atskleisti informacijos, bet patarė ,,aklai" nepirkti automobilių , nes jie gali būti ir pavogti. Mes domėjomis studijomis M.Riomerio universitete. Mūsų svečias šiltai prisiminė mokyklą, mokytojus, klasės draugus. ____________________________________________________________

2012-05-12 Šokanti mokykla- taip pavadinome renginį , dalyvaudami respublikiniame projekte ,, Sveikatiada". Judėjimas - sveikata, o šokis dar ir malonumas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-05-09 Europos diena. Ši diena tradicinė mūsų mokykloje. Šiais metais ji buvo vėl kitokia- parsivežta patirtis iš Comenius projekto ,, Mokomės tolerancijos vieningoje Europoje". Klasių grupės išsitrukė po 2 šalis ir darė nurodytas dėliones- reiokėjo nupiešti vėliavą, pažinti 3 tos šalies žymius žmones, nacionalinį patiekalą, šokį ir t.t. . Nuotraukos
____________________________________________________________

012-04-28 ,, Jiems mokslas - vertybė" , taip vadinosi gerai ir labai gerai besimokančių mokinių ir jų tėvelių šventė. Mokiniams įteikti sertifikatai, patvirtinantys mokinių pasiekimus, o tėveliams-padėkos. Vyko diskusija ,, Ar sunku būti geru mokiniu?" . Visiems susirinkusiems koncertavo Kelmės meno mokyklos mokinių grupė. Nuotraukos
____________________________________________________________

012-04-28 Mūsų mokyklos mokiniai kaip ir ir kvienais metais aktyvūs įvairiose ekologinėse veiklose, nes vienas iš mūsų mokyklos prioritetų-saugoti aplinką ir puošti ją . Rinkome makulatūrą ir elektronines atliekas. Apėjome visą miestelį, vaiguviškiai ieškojo palėpėse nereikalingų popieriaus gaminių- kartono, senų laikraščių, žurnalų ir t.t.. Na o kai televizorius pradėjome nešti, senus monitorius, įvairius kitus elektros ir elektronikos prietaisus... Kai kurie žmonės mums padėkojo, kad padėjome sandėliukus ir palėpes išvalyti, vis daugiau laisvos vietos. Ekologinė veikla nesibaigė tik atliekų rinkimu. Mokykla dalyvavo konkurse ,, Mobijaus ciklas"- mažieji piešė, vyresnieji rašė, filmavo, darė plakatus.Pavasaris- medžių sodinimo metas.Prie mokyklos turime gražų parką, kurį šiais metais praplėtėme ,, Vitaminų sodu", o šalia Vaiguvos esančioje gyvenvietėje sodinome mišką. Gera širdyje, kai matai savo pasodintą medį, sutvarkytą plotą. Tik neturime dar ekologinės kultūros... Iš kur tie maišai šiukšlių miškuose, baltuojančios nuo išmestų popierių pakelės, padangų krūvos miškuose? Norime gyventi švariai, mokomės rūšiuoti šiukšles... tik , kaip žmonės sako ::,, Papratimas bjauriau už prigimimą". Reikės laiko, kol atsikratysime bjauraus prigimimo -teršti savo namus-Žemę. Mokyklos veikla pripažinta respublikoje-mes Klaipėdos krašto mokyklų -nugalėtojų septintuke ( projektas ,, Drąsinkime ateitį"). Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-04-24 Mokyklos mokiniai kartu su mokytojais , kaimo jaunimu dalyvavo akcijoje ,, Darom". Padarėme daug. Akyse šviesiau. Mūsų mokykla turi didelę ir nuostabią aplinką, kurią kasmet gražiname, tvarkome. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-04-09 Jau antrus metus mokykla sėkmingai dalyvauja Hans Hase projekte. PUG ir 1 klasės mokinukus vokiečių kalbos moko mokytoja metodininkė J.Rimeikienė. Sėkmė lydėjo ir mokytojos vyresniąsias mokines. 11 kl. mokinė E.Lučinskaitė rajono vokiėečių kalbos olimpiadoje užėmė 1-ąją vietą ir atstovavo rajoną Vilniuje respublikinėje vokiečių kalbos olimpiadoje. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-03-26 Šeimoje saugomos ir puoselėjamos tautos tradicijos. Jos išnyksta, nebetenka prasmės, tampa nesuprantamomis, dirbtinomis, jei pamirštama jų esmė, kilmė, ryšys su tautos istorija, kultūriniu paveldu. Saugoti etnokultūrinį lobyną nepaprastai svarbu kiekvienai tautai.Tai turi būti perduodama iš kartos į kartą kiekvienoje šeimoje, kitaip nutrūkta pati svarbiausioji gija ir sulaukiame mums svetimų, nors ir linksmų, atėjusių iš kitų kultūrų ,,raudonų širdelių”, ,, moliūgų “ švenčių. Didelis uždavinys iškyla ir mokykloms- skatinti perdavimo procesą. Mūsų mokinių tėveliai jauni, dalyje šeimų jau primirštos tikrosios didžiųjų švenčių tradicijos, papročiai. Šiais metais kartu su klasių tėvų komitetais nutarėme prieš Velykas surengti tėvų pamokas klasėse tema Plačiau...
____________________________________________________________

2012-03-23 Amatų diena. Savo priešvelykinės savaitės gaminius mugėje demonstravo, pardavinėjo ir dovanojo visos klasės, o visą renginį dar labiau pagyvino J.Graičiūno mokiniai, vadovaujami technologijų vyr. mokytojo V.Paulionio bei Vaiguvos kaimo bendruomenės moterys. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-03-23. Savaitė be patyčių. Šiais metais savaitė be patyčių išsiskyrė įvairiomis praktinėmis veiklomis, kuriose buvo akcentuojama pagarba žmogui, tolerancija, gerumas, užuojauta ir kiti žmonių bendravimui svarbūs jausmai ir poelgiai. Pirmąją dieną mokinių tarybos nariai piešė plakatus, kuriuose skatino būti tolerantiškais, elgtis garbingai.Kiekviena klasė išrinko 10 gražiausių klasės žodžių, o iš jų išrinkta 10 gražiausių mokyklos žodžių. Kitą dieną pavadinome ,, Dovanoju gėlę". Per technologijų pamokas mokiniai pagamino iš įvairių medžiagų gėlių, grupė mokinių ėjo į miestelį, dovanojo Vaiguvos gyventojams gėles ir pasakojo apie tai, kokie visi turime būti. 3-oji diena buvo skirta šypsenai. Mokiniai ir mokytojai fotografavo vieni kitų šypsenas, o po to buvo padarytas vienas didelis plakatas ,, Mūsų šypsenos". Kitą dieną mokinių tarybos nariai kartu su Vaiguvos neformaliosios jaunimo grupės atstovais vyko į Užvenčio senelių globos namus. Visa mokykla rinko dovanėles, darė verbas. Senelių namuose mokiniai pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis, o grupė, vadovaujama muzikos mokytojos J.Mickevičienės, surengė trumpą koncertą. Socialinė pedagogė L.Žilienė su visomis klasėmis žiūrėjo ir aptarė filmus antismurtine tema. Klasėse vyko valandėlės. Į kiekvieno mokomojo dalyko pamoką mokytojai integravo antismurtinę temą. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-03-22 Konferencija ,, Gražiausia sekundė", skirta pasaulinei poezijos dienai ir poetui Vladui Šimkui. Konferenciją organizavo lietuvių kalbos mokytojos metodininkės F.Vasiliauskienė ir R.Kondrotienės. Koferencijoje dalyvavo J.Graičiūno gimnazijos, ,, Aukuro" ir Šaukėnų Vl. Pūtvio - Putvinskio vidurinių mokyklų, ,, Kražantės" pagrindinės mokyklos ir mūsų mokykos jaunieji poetai ir jų mokytojai. Sulaukėme nemažai garbingų svečių- tai L.Bartkevičiūtė-Valienė , ŠU edukologijos fakulteto menų ugdymo skyriaus docentė, K.Alminas, Lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolijos pirmininkas, A.Krutkevičius,rajono švietimo , kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-03-16 Puoselėjame etnokultūrinį paveldą. Mokyklos pradinių klasių mokytojos organizavo etnokultūrinę konferenciją,, Saulės ratas". Konferencijoje dalyvavao Užvenčio Šatrijos raganos gimnazijos, Vidsodžio, Šaltenių pagrindinių mokyklų ir ,, Aukuro" vidurinės mokyklos ir mūsų mokyklos folkloro grupės. Renginį stebėjo, o po to kartu su grupių vadovais aptarė švietimo skyriaus vyr. specialistas A.Žilius. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-03-07 Mokykloje lankėsi grupė karių. Jie susitiko su vyresniųjų klasių mokiniais . Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-02-26 Simtadienis. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012- 02-21 Šventėme net dvi šventes - Žiemos sporto šventę ir Užgavėnes. Pirmiausia nutarėme pasportuoti. Oras buvo palankus, tikra žiema. Varžėmės tikrose žiemos rungtyse ,tokiose , kaip rogučių tempimas, besmegenio lipdymas, sniege paslėptų daiktų ieškojimas. Žinoma, be šių rungčių buvo ir kitų- virvės ir mašinos traukimas, metimas. Pasitikrinę savo ištvernę ėjome į miestelio centrą vyti žiemą iš kiemo. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-02-15 Vasario 16-ąją mokykloje minėjome kartu su visa Vaiguvos kaimo bendruomene. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-02-14 Mokykla šiandien gyveno šv. Valentino dienos nuotaikomis. Šią dieną mokykloje organizavo mokinių taryba. Mokyklos vestibiulyje iš mažų lapelių mokiniai sukūrė širdį su įvairiomis mintimis, eilėmis apie meilę. Po dviejų pamokų mokinių taryba sukvietė visus į vestibiulį. Skaitėme eilėrasčius, įvairias mintis apie meilę. Mokinių tarybos nariai ėjo į klases. Kiekviena klasė turėjo atlikti linksmą užduotį. Jei tai buvo muzikos pamoka, tai reikėjo padainuoti dainą, jei lietuvių kalbos- padeklamuoti eilėraštį, jei etikos- pakviesti į pasimatymą. Matematikos pamokose teko parašyti meilės formulę, įstatyti nežinomuosius ir išspręsti uždavinį, o per chemiją teko parašyti ir reakcijos lygtį. Kiekviena klasė išrinko savo klasės 10 gražiausių žodžių, o iš jų išrinksime 10 gražiausių mokyklos žodžių, bet tai bus vėliau. Mokyklos laikrasčio ,,Pelėdžiukas'' komanda parengė šventinį laikrasčio numerį. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-02-13 mokinių tarybos nariai vyko į susitikimą su Kelmės r. Vijurkų vaikų globos namų auklėtiniais. Pradėjome nuo susipažinimo žaidimų , o toliau - įvairūs liaudies šokiai ir žaidimai, dainos. Po to globos namų direktorius mus pakvietė apžiūrėti jų namus. Pamatėme kambarius, įvairius rankdarbius, o jie buvo išties labai gražūs, sužinojome įdomių dalykų. Važiuojant į svečius juk visi vežamės dovanų, nusivežėme ir mes. Dovanas ruošė visa mokykla, bet ne daiktuose esmė, svarbiausia- bendravimas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-01-13 Sausio 13-oji. Atmintis gyva, nes liudija“-ši pilietiškumo akcija skirta Sausio 13 – ąjai – Laisvės gynėjų dienai – paminėti. 8.00 valandą mokykloje užgesinama šviesa ir kiekviename mokyklos lange sužibo žvakių liepsna, įsivyravo rimtis. Atminties žvakės degė 10 minučių. Po to su žvakėmis rankose visi ėjome į sporto salę, kur giedojome Lietuvos himną, taip pagerbėme ne tik Sausio 13-osios drąsuolius, ne tik tuos, kurių atminimui galvas lenkiam, bet visus, kurie pasakė: neleisim! Grįžę iš sporto salės, klasėse su klasės auklėtojais kalbėjome apie šios dienos svarbą, ką ji mums šiandieną reiškia, . Lietuvių kalbos pamokų metu rašėme rašinius, skirtus Sausio 13 ąjai, anglų kalbos pamokose taip pat diskutavome tema ,,Defenders of Freedom Day'', žiūrėjo dokumentinį L. V. Glinskio filmą „Laužai prie parlamento“. Nuotraukos
____________________________________________________________

2012-12-23 Kalėdinis karnavalas. Šiais metais karnavalo tema buvo - pasakos. Klasės įkūnijo pačias populiariausias ir žinomiausias pasakas , tokias kaip Snieguolė ir septyni nykštukai. Rudonkepuraitė ir kt. Buvo paruošti meniški pasirodymai. Kiekviena klasė už pasirodymą gavo po saldžią dovanėlę. Karnavalo metu netrūko ir apdovanojimų, buvo paskelbti geriausi mokyklos sportininkai, apdovanotos klasės nugalėjusios ,,Šauniausios klasės'' rinkimuose. Pradinių klasių mokiniai pynė Advento vainiką, į kurį sudėjo Gėrį, Nuoširdumą, Užuojautą ir kitus pačius gražiausius jausmus. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-12-23 Mokykloje nutarta klases Kalėdoms pasipuošti nežalojant gamtos, t. y. jokiu būdu nekirsti eglučių. Fantazijos reikėjo labai daug, tačiau kokių tik eglučių tik nesugalvojome: penktokai sukūrė eglutę iš popieriaus juostų, septintokų klasė papuošta šakelėmis ir senoviniais žaisliukais iš šiaudų, vienuoliktokai eglutę formavo iš agro plevelės, devintokai buvo nepaprastai išradingi ir ,,pastatė'' eglutę iš knygų, dešimtokai eglutę kūrė iš pušų šakelių, dvyliktokai papuošė klasę kalėdiniais vainikais ir dirbtine eglute, mažieji savo klases gražino snaigėmis, kalėdų seneliais, žaisliukais. Šiais metais mokykla vėl atrodo kitokia. Preitais metais kiekviena klasė įkūnijo skirtingus metų mėnesius, o šiais metais visur ,,kvepėjo'' Kalėdomis. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-12-20 Mokyklos viena iš labai svarbių veiklos krypčių - mokytis saugoti gamtą. Apsižvalgykime pavasarį, kai nutirpsta sniegas, atrodo, kad Lietuvos miškuose ne grybai, o šiukšlių maišai auga. Esame Europos sąjungos valstybė, daugelis žmonių lankėsi Vokietijoje, Austrijoje, Skandinavijos šalyse. Ten tokie ,,grybai'' tikrai neauga. Tuo galėjo įsitikinti ir ką tik iš Autrijos grįžusi mūsų mokinių ir mokytojų grupė. Ką reikia daryti su šiukšlėmis, Lietuvoje dar mokosi visi, mokomės ir mes. Mūsų mokykloje lankėsi Lietuvos regioninės atliekų tvarkymo centro asociacijos prezidentas Juozas Jankevičius. Jis aiškino, kaip tinkamai rūšiuoti šiukšles , o pradėjo paprastai - ant biologijos kabineto stalo išpylė krūvą ,,šiukšlių''. Aišku, tos šiukšlės buvo ne iš šiukšliadėžės, bet įvairių rūšių. Svečias turėjo ir trijų spalvų šiukšlių dėžes, o mes rūšiavome šiukšles, taip, kaip jas ir reikia rūšiuoti. Užsiėmino pagrindinė mintis buvo -,,Rūšiuok, nes mūsų Žemė - ne šiukšlėms gyventi. '' vVsos šiukšlės yra vertingos. Jas teisingai surūšiavus, galima perdibti į reikalingus daiktus. Apie tai mes ir kalbėjomes su mūsų svečiu. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-12-18 Mokykloje jau tapo tradicija prieš Kalėdas aplankyti garbingo amžiaus vaiguviškius, papuošti jų namuose eglutės šalelę, nukasti sniegą, atnešti malkų, vandens netgi bulvių iš rūsio parnešti. Šiais metais visos klasės ir mokinių taryba taip pat lankė garbaus amžiaus žmones. Jiems įteikėme kalėdines dovanėles, pasveikinome su artėjančiomis šventėmis, palinkėjome sveikatos. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-12-18 Šis renginys mūsų mokykloje jau tradicinis. Kaip ir kiekvienais metais Advento popietę organizavo mokinių taryba. Renginyje dalyvavo Vaiguvos senoliai. Kiekviena klasė ir mokinių taryba pakvietė savo globojamus senelius į šventę. Taip pat dalyvavo ir Vaiguvos parapijos klebonas .Advento popietė prasidėjo nuo maldos ir adventinio stalo palaiminimo , kiekvienas susimąstė apie tikrąją Advento svarbą ir prasmę. Mokinių taryba paskaitė mintis apie šią susikaupimo ir rimties šventę , o kad nebūtų nuobodu pažaidėme ir keletą žaidimų, žinoma, be linksmos muzikos ir šokių (žiedo dalijimas, ,,Ir aš seku'' ir kt. ). Advento giesmes giedojo bažnyčios choras, mokiniai. Po renginio visi galėjome pasivaišinti mokinių pagamintais adventiniais patiekalais. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-12-17 Mokyklos mokinių grupė vyko atsiimti Kelmės r. mero K.Arvasevičiaus apdovanojimų. Gruodžio 16 d. Kelmės rajono meras Kelmės krašto muziejuje surengė tradicinį priėmimą ir apdovanojo Kelmės krašto mokinius – tarptautinių, respublikinių konkursų nugalėtojus. Pasveikinti buvo ir jų mokytojai. Šie apdovanojimai skiriami už aukštus pasiekimus tam tikroje srityje. Mūsų mokyklos mokiniai gavo net 3 apdovanojimus ; S.Tamoševičius, G.Garbenytė ( lietuvių k. mokytoja metodininkė F.Vasilaiuskienė) už pasiekimus respublikiniuose konkursuose, L.Bružaitė, D.Kavrigina, J.Lembutytė ( dailės mokytoja metodininkė K.Norbutienė, virvės traukimo komanda, respublikinio mokinių olimpinio festivalio III vietos laimėtojai ( kūno k. vyr. mokytojas A. Andrulis). Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-12-07 Verslumo dešimtadienis Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinėje mokykloje prasidėjo susitikimu su Kastu International atstove, kuriame 11-12 klasių mokiniai kalbėjosi apie studijų galimybes užsienyje. 10 klasės mokiniai apsilankė Kelmės r. individualiose įmonėse, susitiko su jų savininkais. Kalbėjosi su stambesnių ir visai smulkių įmonių savininkais. Juk yra Kelmėje tokių įmonių, kurioje dirba 2-3 žmonės. Plačiau
____________________________________________________________

2011-12-04 11 mokiniai Gintarė Skrodenytė ir aš Saulius Tamoševičius dalyvavo interviu konkurse ,,Žmogaus kodas'' . Šį konkursą jau antrus metus organizavo ,,Nacionalinė moksleivių akademija''. Bet mes dalyvavome tik pirmą kartą. Šis konkursas lavino mūsų komunikacinius įgudžius. Mes interviu atlikome su Vaiguvos parapijos klebonu V.Žvirzdinu. Interviu buvo įdomus ir išsamus. Abu mokiniai gavo kvietimą į baigiamąįį žurnalistikos seminarą , kuris vyko gruodžio 3 dieną Nacionalinėje dailės galerijoje. ____________________________________________________________

2011-11-29 ,, Jie gyveno greta mūsų"- taip vadinosi visus metus trukęs respublikinis projektas holokausto aukoms atminti. 11 klasės mokiniai S.Tamoševičius ir G.Skrodenytė vadovaujami mokytojos F.Vasiliauskienės parengė darbą apie žydų šeimų likimus Vaiguvoje, vaiguviškius, kurie gelbėjo šios tautos žmones. Darbas buvo aukštai įvertintas ir apdovanotas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos diplomu ir dovanomis. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-11-28 Mokykloje vyko rudens šventė ,,Geras derlius'' Šią gražią šventę organizavo mokinių taryba. Vyresnės klasės jungėsi su pradinėmis (12 klasė ir pirmokai, 11 klasė ir trečiokai ir t.t.). Klasės kartu rengė bendras pasirodymas, ruošė rudeniškus patiekalus . Susijungusios klasės vaidino linksmus vaizdelius , šoko liaudiškus šokius, sekė pasakas, demonstravo rudeniškas madas. Į šventę buvo pakviesti ūkininkai. Jie mums pasakojo apie savo darbą, norą likti gimtame kaime, neapleisti tėvų žemės . Po to visi sėdome prie rudeniškai papuoštų stalų ir vaišinomės gero derliaus gardumynais. Šventė buvo jauki, įdomi ir linksma. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-11-20 Mokykla jau antrus metus dalyvauja tinklinio varžybose A.Alūzos taurei laimėti. Šias varžybas organizuoja mokyklos mokinių taryba kartu su kaimo bendruomenės jaunimu. Teisėjavo Garbės galerijos narys, A.Alūzo sūnus, Šiaulių universiteto dėstytojas R.Alūzas. Dalyvavo trys komandos - Vaiguvos jaunimas, mokyklos rinktinė ir tėvų komanda. Varžybos buvo įtemptos ir įdomios. Ypač rimtai susirungė Vaiguvos jaunimas ir mokyklos rinktinė, tačiau nugalėjo Vaiguvos jaunimas. Po varžybų ir apdovanojimų dėstytojas R.Alūzas pristatė knygą ,,Sportas Šiaulių universitete'' su autorių S.Norkaus ir R.Tamulaitienės autografais, paskatino visus kuo daugiau judėti, sportuoti ir mėgstančius sportą studijuoti universitete. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-11-18 Mokykla dalyvavo tarpatutinėje tolerancijos dienoje. 5-12 klasės per klasės valandėles kalbėjo, kas yra tolerancija, kokia mūsų aplinka, kaip mes ją galime pakeisti. Šių metų simbolis - laivas. Kiekviena klasė lankstė laivelius, ant kurių užrašė, kas yra tolerancija. Visi laiveliai ,,suplaukė'' į tolerancijos jūrą. Mokinių taryba taip pat prisidėjo prie šio renginio. Jie dar kartą visiems priminė, kas yra tolerancija ir visus mokinius ir mokytojus pakvieti į ratą susikibti rankomis ir ištarti keletą žodžių, kuriais turimę vadovautis kiekvieną dieną, kad pasaulis taptų tolerantiškesnis. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-11-17 Mokykloje visą savaitę vyko mokyklos Olimpiada. Pirmadienį uždegėme Olimpinę ugnį ir iškilmingai atidarėme Olimpiadą. Antradienį vyko įvairios varžybos, 5-8 klasių mokiniai traukė virvę, darė atsilenkimus, prisitraukimus prie skersinio, vyko smiginio, šaškių varžybos. Trečiadienį rungtyniavo pradinių klasių mokiniai. Visas ketvirtadienis buvo skirtas žinioms apie Olimpinį judėjimą gilinti. Per pirmas dvi pamokas ieškojome medžiagos pagal klasėms duotas temas, piešėme plakatus, darėme pateiktis. Per trečiąją pamoką pristatėme savo darbus, o apie tai, ką išmokome paklausinėjome ir kitų klasių. Komisija, kuri vertino pristatymus , klausimus ir atsakymus, suvedė rezultatus ir paskelbė nugalėtojus. Penktadienį vyko Olimpiados uždarymas - užgesinome Olimpinę ugnį iki pavasario žaidynių. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-11-16 Mokyklos istorijos mokytojas metodininkas E.Butkus dalyvavo konferencijoje ,,Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę tėvynei?''. Mokytojas vadovauja rajono istorijos mokytojų metodiniam būreliui, todėl jis organizavo šią išvyką visiems rajono mokytojams. Parvykęs iš konferencijos mokytojas mums papasakojo lektorių mintis apie tai, ką reiškia būti pilietišku, diskutavome tema ,,Ar įmanoma paveldėti meilę tėvynei?''
____________________________________________________________

2011-11-07 Mokykloje viešėjo grupė dėstytojų iš Šiaulių kolegijos. Svečiai kalbėjosi su 11-12 klasių mokiniais apie studijų programas, sąlygas , kolegijos studentų gyvenimą. Nuotraukos
____________________________________________________________

Dalyvavome akcijoje ,,Augsiu aktyvus 2011'', kurios metu buvo siekiama užregistruoti rekordą. Akcijoje dalyvavo 5-12 klasių mokiniai ir mokytojai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-10-28 Renovuotos mokyklos atidarymo šventė. Visi džiaugėmės nauja, šviesia, stilinga ir šilta mokykla. Į atidarymo šventę atvyko daug svečių - rajono vadovai, tėveliai, Vaiguvos seniūnijos darbuotojai ir kt. Šventėje dalyvavo Garbės galerijos nariai O.Kanaporienė, N.Švambarienė ir E.Šaltis. Visi svečiai linkėjo mokiniams aukštesnių mokymosi rezultatų, mokytojams - sėkmės ir kūrybiškumo. Po oficialios atidarymo dalies Garbės galerijos nariai susitiko su vyresniųjų klasių mokiniais. Jie pasakojo apie savo darbą (du Garbės galerijos nariai pakeitė darbo vietas, būtinybę gebėti rasti savo vietą besikeičiančioje Lietuvoje, iškylančius sunkumus). Mūsų svečiai kalbėjo apie svarbą renkantis profesiją. Reikia rinktis tai, kas patinka ir tai, ko reikia Lietuvai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-10-26 Popietė ,,Pabūkim tyloje''. Prieš šią popietę visų klasių mokiniai kapinėse tvarkė apleistus kapus, uždegė žvakeles, aplankė Amžinybėn išėjusių mokytojų kapus. Kitą dieną susirinkome į popietę, kurią vedė tikybos mokytoja L.Račkauskaitė ir grupė mokinių. Popietėje prisiminėme žmogaus gyvenimo laikinumą, prasmę, pagarbą, gyvenančiam ir Amžinybėn išėjusiam žmogui. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-10-25 Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos mokiniai Mokyklos Sveikatos parke pasodino 25 medelius . Nauja giraitė skirta Lietuvos Konstitucijos dienai. Augs medžiai, gražės mūsų aplinka. Juk mes - Lietuvos dalis. Jei kiekvienas tvarkysime, gražinsime savo aplinką, gražės visa Lietuva. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-10-14 Tikriausiai daugeliui kiltų klausimas, kas yra ,,Juoko joga''? Ką joje reikia veikti? Kaip mes tai suprantame? Tokie klausimai mums buvo užduoti užsiėmimo pradžioje. Tikslaus atsakymo dar niekas nežinojo. Bet tiesa, buvome sudominti, koks jis yra. Užsiėmimas prasidėjo nuo lektoriaus ir mūsų pokalbio. Buvome supažindinti su ,,Juoko joga'', atsiradimo faktais, o jie yra tokie: ,,Juoko joga'' atsirado 1995 metais Indijoje, jos pradininkas – gyd. Madan Kataria. Iš pradžių tai buvo žmonių grupelė, kuri rinkosi ir vis pasakojo anekdotus, bet jie ilgainiui pabodo ir reikėjo sugalvoti kažką naują. Taip gyd. M.Kataria sukūrė juoko pratimus, kurie ir virto ,,Juoko joga''. Dabar pasaulyje yra daugiau nei 6 tūkst. ,, Juoko jogos'' klubų 60 šalių. Lietuvoje yra tik du asmenys, kurie gali vesti tokio tipo užsiemimus. (Taip pat mūsų užsiemino vadovas mokėsi iš pačio ,,Juoko jogos'' įkūrėjo gyd. Madan Kataria.) Po to darėme juoko pratimus lauke ir salėje. Pratimai buvo patys netikėčiausi. Tiesa, ne visi dalyviai iš pradžių suprato daromų pratimų naudą ir poveikį. Bet po kurio laiko visi nuoširdžiai juokėmės iš atliekamų užduočių. Taip pat turėjome galimybę išgirsti, kaip juokiasi žiurkės, šuo, beždžionė. Žiūrėjome keletą juokingų filmukų, kuriuose žmonės juokėsi nesustodami. Taip supratome, kad nuoširdus juokas yra ,,užkrečiamas''. Žaidėme žaidimą, kurio metu buvome susiskirstę į grupes (po keturis žmones), žaidimo tikslas- sukurti istoriją, nežinant kokią ir apie ką ji bus. Į ,,Juoko jogą'' vyko ir mūsų mokytojai. Taigi ,,Juoko joga'' yra paprasčiausiai nuoširdus juokas be priežasties. Užsiėmimo metu mokėmės, kaip dažniau reikia juoktis ir suprasti juoko teikiamą naudą sau ir aplinkiniams. Labiausiai įsiminė nuoširdus užsiėmino vadovo bendravimas ir frazė "Labai gerai, labai gerai, VALIO!!''. Manau ,,Juoko jogos'' metu kiekvienas pamatė save šiek tiek kitokį, galintį juoktis iš bet ko, tai lyg savęs ,,išlaisvinimas'' iš rimtumo pančių. Užsiėmime buvo pilna pozityvumo ir geros nuotaikos. :)
Kai juokiesi - keitiesi. Kai pasikeiti Tu, pasikeičia ir pasaulis...
(Madan Kataria) ____________________________________________________________

2011-10-13 Kelmės SMC įvyko projekto ,,Drąsinkime ateitį'' konferencija. Joje dalyvavo Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja S.Aginskienė ir mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas S.Tamoševičius. Gavome daug informacijos, nors kai kurią informaciją jau buvome parsisiuntę iš projekto svetainės, aptarę klasėse. Ypač įdomi medžiaga apie retorikos meną bei santaupas ir išlaidas. Visą šią medžiagą naudosime klasės valandėlėse, o medžiagą apie santaupas ir išlaidas nagrinės 9 ir 10 klasių mokiniai, kurie mokosi verslumo pagrindų, kaip pasirenkamojo dalyko. Konferencijos metu Sauliui teko ypatinga užduotis - kelias minutes pabūti auditorijos lyderiu. Saulius po to sakė: ,, Buvo nelengva, nes salėje sedėjo už mane vyresni žmonės, o aš turėjau juos kviesti, liepti atlikti užduotį, parinkti tinkamus žodžius. Na, bet buvo įdomu. Suprantu, kad ir atsidūrus tokioje situacijoje reikia ne tik drąsos, bet žinių, patyrimo ir t.t. Lyderiu būti gali ne kiekvienas. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-10-10 Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinėje mokykloje įvyko rinkimai į mokyklos Garbės galeriją, išrinti trys nauji Garbės galerijos nariai - tai E.Ušinskas, D.Vaičikauskas ir A.Trilikauskas. Kandidatus į Garbės galerijos narius siūlė ,, Drąsinkime ateitį" darbo grupė, joje mokytojai, senieji vaiguvos gyventojai ir mokiniai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-10-08 Mokykla dalyvauja respublikiniame projekte ,,Sveikatiada''. Tai labai įdomus projektas, kur mokysimės sveikuoliško gyvenimo ir ekologijos. Mokykloje įvyko pirmieji renginiai. Įspūdingas b uvo pats pirmasis - tai ,,Daržovių mitingas''. Piešėme plakatus, vaizdavome įvairias daržoves ir skelbėme apie jų naudingąsias savybes. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokyklos mokinių taryba jau praeitais mokslo metais pradėjo projektą ,,Aš ir mano mokytojas''. Projektą pradėjo nuo staigmenos kiekvienam mokytojui, staigmenos buvo įvairios - kavos puodelis, padėtos gėlės ant stalo, linkėjimas ir kt. Vėliau buvo sudarytos mokytojų ir mokinių grupės, kurios tyrė mokinių ir mokytojų santykius. Apibendrintus rezultatus kiekviena grupė pristatė bendrame posedyje, vyko diskusijos, kai kur nuomonės sutapo , o kai kur skyrėsi. Kitas projekto darbas - tai mokinių žodžiai apie mokytojo darbą ir mokytoją kuriuos mes užrašėme ant lapelių ir davėme kiekvienam mokytojui išsitraukti, perskaityti ir tyliai pamąstyti. Po to sutarėme, kad sėsime diskusijai prie apskrito stalo, paruošę pristatymus tema ,,Pamoka, į kurią aš einu su pakilia nuotaika ir išeinu patyręs sėkmę''. Diskusija buvo tikrai įdomi, naudinga ir sukėlė įvairių emocijų, Buvome patenkinti jos rezultatais, nes sužinojome problemas ir kalbėjome, kaip jas pašalinti. Kai kas pasikeitė jau kitą dieną... Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-10-06 Mokytojų diena. Per šią gražią šventę mokytojai poilsiavo, o 12-tokai vedė pamokas. Po pamokų mokiniai savo Mokytojams surengė šventę gražiai išpuoštoje sporto salėje. Mokiniai skaitė sveikinimus, pateikė mokytojams šmaikščius klausimus , kartu juokavo. Mokinių taryba šiai dienia išleido specialų mokyklos laikraščio ,,Pelėdžiukas'' numerį, kuriame buvo visų mokyklos mokytojų nuotraukos, o prie jų ir mokytojų atsakymai į pateiktus klausimus. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-09-25 Rugsėjo 23d. vyko projektas ,,Tyrėjų naktis''. Kiekviena klasė arba atskiros grupės tyrinėjo įdomias sritis. Biologai domėjosi tema ,,Pavėsio įtaka sraigių migracijai Sveikatos parke'' , fizikai tyrinėjo, kas turi daugiausiai kosmonauto savybių , jie tikrino reakciją ir kitus požymius. 9-tokai per anglų k. pamoką diskutavo tema ,, Kas būtų, jei...'' , per lietubių k. pamoką rašėme rašinius tema ,,Išradimas pakeitęs pasaulį''. Matematikai tyrinėjo net tris temas ,,Žmogaus kūnas ir skaičiai'', ,,Lietuvos matematikai mokslininkai'', ,,Geometrinės formos gamtoje''. Grupė mokinių vyko į Šiaulių universitetą ir lankėsi fizikos laboratorijoje, kur stebėjo atliekamus eksperimentus. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-09-15 Tradicinis renginys - 11- tokų ,,krikštynos''. Kaip gi liksi ,,nepakrikštytas''? Juk tokių nepripažins abiturientai. Tad ir ,,krikštyjo'' jie mus - laikėme ,,egzaminus'', atlikinėjome praktines ir teorines užduotis, kol pagaliau gavome naujus vardus. Buvo linksma. Šiais metais ,,krikštynos'' skyrėsi nuo ankstesniųjų, nebuvo kiaušinių ,,kaukių'', pomidorų padažo ,,lietaus''... Krizė, bet buvo jauku ir malonu. Nuotraukos
____________________________________________________________

2011-09-04 Rugsėjo pirmoji renovuotoje mokykloje. Rugsėjo 1-ąją mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai peržengė naujai renovuotos mokyklos slenkstį. Visų laukė moderni, šviesi, stilinga mokykla. Atnaujintas ir mokyklos vidus. Iš sutaupytų savų ir rėmėjų lėšų atnaujintos kai kurios klasės, iš projektinių lėšų- įkurtas mokyklos muziejus, naujais stendais ir informacine medžiaga pasipuošė vieno priestato 2-ojo aukšto koridorius. Jis skirtas tarptautinei partnerystei-COMENIUS projektams. Nuotraukos
____________________________________________________________

Paskutinė diena mokykloje skirta geriau pažinti gimtąjį kraštą. Visų klasių mokiniai vyko į turistinius žygius ir lankė Vaiguvos seniūnijos istorinius ir kultūrinius paminklus. Nuotraukos
____________________________________________________________

Birželio devintą dieną mokykloje vykdėme projektą "Mano draugiška mokykla". Pirmas dvi pamokas mokiniai kalbėjosi kartu su klasių auklėtojais apie mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų santykius. Mokinių tarybos narės - R.Pagojūtė ir K.Garbenytė mokytojams pristatė mokinių ir mokytojų apklausos rezultatus "Aš ir mano mokytojas". Trečiąją pamoką visi mokiniai susirinko į sporto salę, kur savo piešiniuose vaizdavo draugišką mokyklą. Nuotraukos
____________________________________________________________

Birželio pirmoji - tradicinė mokyklos sveikatos ir sporto diena. Šventėje dalyvauja visos klasės ir tėvelių komanda. Nuotraukos
____________________________________________________________

Glaudūs bendradarbiavimo ryšiai mokyklą sieja su Šiaulių r. Voveriškių pagrindine mokykla. Mokyklos kolektyvas lankėsi pas kolegas, kur vyko pasidalinimas gerąja patirtimi tema "Pamoka šiandien". Nuotraukos
____________________________________________________________

Paskutinis skambutis. Išleidome 53-ąją abiturientų laidą. Šventėje dalyvavo Garbės galerijos narys Santariškėse dirbantis gydytojas, chirurgas P.Penikas. Jis apdovanojo 2 geriausius abiturientus - R.Valantinaitę ir V.Tefelį, geriausią 10 kl. mokinę- E.Lučinskaitę ir geriausiai besimokantį pirmoką T.Višpulskį bei antrokę G.Tefelytę. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokykla turi gerosios patirties sklaidos tradicją - visi dalykų mokytojai veda atviras pamokas. Integruotą anglų ir vokiečių k. pamoką ,, Anglija ir Vokietija : panašumai ir skirtumai" veda mokytojos J.Rimeikienė ir L.Gaigalaitė. Mokiniai dirbo 2 pamokas, naudojo įvairius informacinius šaltinius. Kiekviena grupė pristatė dviem kalbomis savo parengtus darbus. Nuotraukos
____________________________________________________________

Šiais mokslo metais mokykla įsijungė į Goethe instituto inicijuotą projektą - tai vokiečių kalbos mokymas priešmokyklinio ugdymo grupėse . Linksma , žaidimais pagrįsta programa įveda vaikus į naujos kalbos pasaulį. Vokiečių kalbos mažuosius moko mokytoja metodininkė J.Rimeikienė. Nuotraukos
____________________________________________________________

Kaip ir kiekvienais metais 20 gegužės įvyko Mokyklos diena. Tai diena, kada apibendriname mokyklos darbus, džiaugiamės pasiekimais, dėkojame mokiniams, mokytojams, tėveliams. Šiais metais, kaip ir kiekvienais , turėjome kuo pasidžiaugti : 1-oji vieta vokiečių k. olimpiadoje, 2-sios vietos vokiečių k. vertimų konkurse, rusų k., istorijos olimpiadose, 1-oji vieta istorijos žinių konkurse,, Mano gimtinė". Mūsų virvės traukikai iškovojo 3-ąją vietą respublikoje,. lengvaatlečių medaliai rajone ir respublikoje . O kiek sėkmių įvairiuose konkursuose. Kiekvienais metais šiai dienai suteikiame metams aktualų ženklą. Šiais metais Mokyklos diena turėjo ,, Drąsinkime ateitį" ženklą. Mokykloje svečiavosi net 5 mūsų Garbės galerijos nariai. Prieš šventę jie susitiko ir kalbėjosi klasėse su 5-12 kl. mokiniais. Į mūsų šventę atvyko ir svečiai iš Estijos mokyklos -Comenius partnerės. Mokyklos diena baigėsi mokinių koncertu ir dramos būrelio spektakliu. Nuotraukos
____________________________________________________________

13 gegužės įvyko jau tradicine tapusi Mažosios akademijos konferencija. Visus metus dirbo lietuvių ir vokiečių k. , matematikos, fizikos, istorijos, biologijos sekcijos. Mokiniai gilino žinias, renge darbus, juos ir pristatė konferencijoje. Ypač įdomius darbus parengė lituanistai - ,, Kompiuterinė kalba" ir ,, Svetimybės mūsų kalboje" , fizikai - ,, Fizikiniai reiškiniai", biologai-,, Gamtos reiškinių kalendorius". Nuotraukos
____________________________________________________________

Rinkimai į rajono mokinių parlamentą. Rinkimuose buvo net 5 kandidatai. Jie pristatė mokiniams savo programas. Daugiausiai mokinių pritarė 9 klasės mokinės Dovilės Andriulytės programai, ji ir tapo mūsų mokinių atstove rajono mokinių parlamente. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mūsų mokykla dalyvauja Sėkmės mokyklos renginiuose. Su vyresniųjų klasių mokiniais susitiko lektorius iš Sėkmės mokyklos. Paskaita- pokalbis buvo labai įdomus. O prasidėjo viskas nuo kiaušinio... Taip, pabandykite pastatyti kiaušinį, kiek laiko užtruksite? Nuotraukos
____________________________________________________________

Siekiame Žaliosios vėliavos.Toliau plečiamas Sveikatos parkas. Jaunieji ekologai pasodino 200 eglaičių - tai bus žalioji parko siena, o mokinių tarybos nariai sodino vaismedžius ir vaiskrūmius į Vitaminų sodą. Nuotraukos
____________________________________________________________

Gegužės 1-9 dienomis mokykloje vyko Twinning ir Comenius savaitė. Jos metu projektuose dalyvavę mokiniai ir mokytojai pristatė savo veiklas mokyklos bendruomenei. Savaitės renginiai pristatyti ir Twinning svetainėje. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokykla dalyvauja BMT programoje. Komandų susitikimas Kražių gimnazijoje. Nuotraukos
____________________________________________________________

Balandžio 19 d.mokytojų kolektyvas svečiavosi pas partnerius Voveriškių pagrindinėje mokykloje. Vyko metodinė diena,, Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas". Nuotraukos
____________________________________________________________

Aktyviai dalyvavome EPA akcijoje. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokykloje didelis dėmesys kreipiamas tėvų švietimui. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus susirinkime vyko pokalbis su psichologe S.Urbeliene ir sveikatos priežiūros specialiste Z.Budreckiene. Nuotraukos
____________________________________________________________

Į akciją ,, Darom" 15-ąją balandžio susirinko mokiniai , mokytojai ir kaimo bendruomenė. Nuotraukos
____________________________________________________________

SVEIKI , PARSKRIDĘ NAMO " taip pavadinome inkilų kėlimo dieną. Jaunieji ekologai padedant technologijų mokytojui V.Andriuškai ir biologijos mokytojams J.Pociui ir R.Paliulienei projektavo , gamino ir kėlė inkilėlius prie mokyklos. Mūsų mokinių grupė dalyvavo taip pat Kelmės ,, Kražantės" pagrindinėje mokykloje organizuotame jaunųjų ekologų sąskydyje,, Padėk, bet netrikdyk gamtos gyvenimo", kur kartu su kitų mokyklų ekologais kalbėjosi apie savo nuveiktus darbus, vyko gražiausio inkilo konkursas. Šventę vainikavo inkilų iškėlimas- paukštelių sutiktuvės. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokykloje tęsiasi ekologiniai ir gerumo renginiai. Įvyko 5-8 kl. popietė ,,Sveikas, pavasari'. Į popietę pakvietė penktokai, jie paruošė viktoriną, kur turėjome įvardinti pirmuosius pavasario pranašus, atpažinti augalus, paukščių balsus, pasakyti, kurios augalų rūšys retėja, kodėl rečiau išgirstame pempių ,, gyvi, gyvi". Po to visi darėme praktines užduotis, o jos buvo nelengvos, na pavyzdžiui, kur ir kodėl Vaiguvos seniūnijoje reikėtų įkurti draustinį, kas labiausiai mūsų seniūnijoje teršia aplinką. Daug sužinojome , gimė ir naujų minčių, kurias mes įgyvendinsime savo mokyklos parke. Nuotraukos
____________________________________________________________

Nuo kovo 22 iki birželio1 d. mokykloje vyksta įvairūs gamtosauginiai renginiai, nors mūsų mokyklos bendruomenė- mokiniai, tėveliai , mokytojai gamta rūpinamės ištisus metus. Juk mes nedidelio miestelio žmonės, mes taip arti gamtos. Mokykloje sudayta ekologinės veiklos grupė, kuri organizuoja įvairius darbus. Šie metai- iššūkis mūsų mokyklai, mes siekiame Žaliosios vėliavos ir manome, kad mums pavyks. 22-ąją kovo paminėjome Žemės dieną. Mažieji piešė gražią mūsų planetą, vyresnieji varžėsi viktorinoje, pristatinėjo gamtosuaginius projektus apie energijos taupymą, taršą, atliekų rūšiavimą ir t.t.. Žemės diena- tai startas pavasario gamtos saugojimo darbams mūsų mokykloje. Šią dieną mūsų mokykla įsijungė į akciją ,, Gerumo traukinys". Žemėje gyvename mes visi- žmonės, gyvūnai, augalai ir mes visi norime gyventi. Nuotraukos
____________________________________________________________

5-7 kl. mokiniai surengė popietę ,,Ar žinai Lietuvos istoriją?", skirtą kovo 11-ąjai. Prieš tai klasių komandos rinko medžiagą, kartojosi tai, ką jau žinojo, gilinosi į svarbiausias Lietuvai datas, istorijos faktus. Nuotraukos
____________________________________________________________

Kovo 11-ąją mokykloje minėjome ne tik mokiniai, mokytojai ir tėvai, bet ir miestelio gyventojai bei pakviesti svečiai- rajono vicemeras Z.Mačernius, rajono tarybos narys K.Bilius. Mokyklos meno kolektyvai paruošė koncertą, o po to vyko šeimų konkursas. Šeimos varžėsi viktorinoje ,, Iš Lietuvos istorijos", rodė savo talentus. Svečiai tapo rimtais komisijos nariais, tačiau visos dalyvavusios šeimos neišėjo be nominacijų. Diena buvo ypatinga, nes apie Lietuvą kalbėjome visi- mokiniai, mokytojai, tėvai. Nuotraukos
____________________________________________________________

Kovo 8-ąją mokyklos stadione buvo labai judru ir linksma. Ypatinga diena - ir vijome žiemą, ir džiaugėmės dar esančiu sniegu. Kartu su kaimo bendruomene, kaimo jaunimu organizavome žiemos olimpines žaidynes , šventėme Užgavėnes. Kartu šurmuliavo ir Užgavėnių ,, jomarkas"- pardavinėjome, mainėme, dovanojome įvairius savo darbus. Čia pat kepė blynai , garavo karšta kakava. Na o sportinės rungtys buvo taip pat ypatingos- lengtynės su rogutėmis, ,, gaidžių peštynės", ,, veiloko" metimas į tolį ir kt.. Nuotraukos
____________________________________________________________

,, Aš- nepriklausomos Lietuvos vaikas", taip vadinosi vyresniųjų klasių mokinių rašinių ir esė konkursas, kuriame dalyvavo lietuvių k. mokytojos metodininkės vadovaujami 10 kl. mokiniai E.Lučinskaitė ir S.Tamoševičius. Mokytoja kartu su savo mokiniais pakviesti į baigiamąjį renginį Panevėžyje, apdovanoti diplomais ir asmeninėmis dovanomis. Apdovanojimus įteikė URM viceministras. Nuotraukos
____________________________________________________________

Šimtadienis, Šimtadienis. Jis pas mus, kaip ir kitur , ypatinga šventė. Vienuoliktokai jį surengė labai išradingai- abiturientai atsidūrė ,, Aerouoste ", simboliška-po 100 dienų ,,skrydis" į egzaminus, sudėtingas skrydis. Linksmos užduotys, gera nuotaika ir pagaliau filmas apie abiturientus su nuotraukomis nuo 1-os klasės. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vasario 16-oji. Susikaupimas ir rimtis. Mums gana nepaprasta suvokti šios dienos prasmę Lietuvai- tai istorija. Suvokiame įvairiai, tik kiekvienas suprantame - vėl mano Tėvynė yra valstybė, ji šalia visų kitų-laisva, nepriklausoma. Vaiguvos VL.Šimkaus vidurinėje mokykloje vasario 16-ąją paminėjome visi kartu- mokyklos bendruomenė, visi atėję seniūnijos žmonės. Giedojome Tautinę giesmę, giedojome be fonogramos, be muzikos, giedojome iš širdies. Istorijos mokytojas E.Butkus trumpai priminė , kodėl ši diena mums tokia ypatinga. Su švente pasveikino seniūnas A.Lukošius. Apie Lietuvą dainavo ir posmus sakė mokiniai ir kultūros namų ansamblio jaunimas. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vasario 14-oji labai šviesi diena, tikras ,, širdelių lietus". Ir šiais metais ji tokia buvo. Na o po pietų visi rinkomės į salę, kur vyko vyresniųjų klasių popietė ,, Su meile". Iš pradžių prisiminėme, šios dienos istoriją, kodėl ji tapo tokia populiari visame pasaulyje. Na o paskui prasidėjo konkursai, rinkome švelniausius, meiliausius, iškalbingiausius ir įvairius kt. Skambėjo posmai ir dainos apie meilę. Linksma ir gera tokiomis dienomis. Nuotraukos
____________________________________________________________

Sausio 13-oji. Jau nuo ankstaus ryto mokyklos languose degė žvakelės. Mokiniai ir mokytojai susikaupę. Net mažiausieji buvo tylūs ir susimąstę. Sporto salėje kalbėjo mokytojai, mokiniai, vyravo ramybė, įsiklausimas... Po to visi sugrįžome į klases ir žiūrėjome filmą apie tų dienų įvykius. Mūsų mokykloje yra žmonių, kurie buvo prie parlamento. Jie pasidalino savo prisiminimais. Nuotraukos
____________________________________________________________

Uždekime žvakes Advento. Taip vadinosi popietė, į kurią susirinko mokiniai, mokytojai, garbaus amžiaus vaiguviškiai Nuotraukos
____________________________________________________________

Piešinys apie Lietuvą iškeliavo į Japoniją. Dailės studijos ,, Vaivorykštė" nariai dalyvavo Japonijos ambasados skelbtame ypatingame piešinių konkurse . Piešti reikėjo ant 5 metrų ilgio audeklo. Nuotraukos
____________________________________________________________

Paminėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Pradinių klasių mokiniai piešė ir rašė rašinėlius, 5-7 klasių mokiniai vedė klasių valandėles "LIETUVOS KARIUOMENĖS ISTORIJA", o 8-12 klasių mokiniai susitiko su 503 kuopos vadu kapitonu T.Kavaliausku ir kariais. Kapitonas papasakojo apie karininko profesiją, o kariai apie tai, kodėl tapo savanoriais, kaip jiems sekasi, kokį charakterį ugdo tarnyba armijoje. Nuotraukos
____________________________________________________________

Lapkričio 15-19 dienomis mokykloje vyko verslumo savaitė. Kaip ir kiekvienais metais turėjome svečių. Šiemet mokykloje apsilankė svečiai iš SWED banko. Jie 9-12-tų klasių mokiniams vedė verslumo pamokėles, mokė taupymo subtilybių, surengė mini viktoriną, mokėmės elektroninės bankininkystės.
Kitą dieną, svečiuose pabuvojo Kelmėje įsikūrusios reklamos agentūros "Reklamis" direktorius. Jį pasikvietėme ne šiaip sau. Mokinių taryba nusprendė surengti mokykloje raklamos popietę. Kiekviena klasė gavo po daiktą ir turėjo sukurti jam reklamą. Visus pasirodymus stebėjo reklamos agentūros direktorius. Jis aptarė mokinių reklamas, pasakė, kas gerai ,kas galėjo būti ir geriau, bei ko jis nepirktų. 1-4 klasėse vyko "Blusų turgus". Mūsų mažieji prigamino įvairiausių dirbinių, jais keitėsi arba pardavinėjo vieni kitiems už simbolines kainas. Kaip ir kiekvienais metais pakviesti mokyklą aplanko buvę mokyklos mokiniai, o dabar sėkmingai dirbantys verslininkai. Šiais metais svečiavosi verslininkas, UAB direktorius A. Norkus. Jis papasakojo apie tai, kaip pradėjo verslą, koks buvo jo kelias iki UAB direktoriaus pareigų. A. Norkus sakė, kad mokytis reikia ir žinios visada praverčia. Geros žinios ir gebėjimai- būtini, jie atneša sėkmę. O toliau prasidėjo praktinės užduotys- lyginome UAB direktoriaus ir vadybininko darbo pliusus ir minusus, aiškinomės, kokių savybių reikia žmonėms, kad taptų sėkmingai dirbančiais verslininkais, skaičiavome išlaidas, pajamas, pelną, kūrėme smulkiojo verslo modelius.Tikrai buvo įdomu, nes viskas susije su praktika.Išrinkta geriausia verslo idėja, kuri tiktų mokyklai-tai ,, Įsigyk ", taip pavadintume savo darbų krautuvėlę- būtų parama ir mokyklai, ir mes pays džiaugtumėmės pardavę savo pagamintus gaminius, tačiau čia reikia padirbėti tvarkant dokumentus. Aiškinomės, ką turėtume padaryti, kad mūsų verslas būtų sėkmingas. Apie didelius verslus tik pasikalbėjome,mes vertiname smulkų verslą, nes kai kas liks čia, Vaiguvoje, kur smulkų verslą kurti galima. Apie tai pasakojo į svečius atvykusi Kelmės V VG komanda. Susitikime dalyvavo11-12 kl. mokiniai ir tėveliai. Sužinojome, kaip ES lėšomis padeda kurti ir plėsti verslą kaime. Verslumo mokėsi ir mokyklos laikraščio leidėjų komanda. Laikraštį jie platino ne tik mokykloje, bet ir miestelyje. Norintys paskaityti mokyklos naujienas parėmė mokyklos jaunuosius žurnalistus.
Per verslumo pradmenų ir ekonomikos pamokas 9-10 klasių mokiniai vedė diskusijas ir rašė rašinėlius ,, Kodėl nori savo verslo?" . Apie pusė mokinių parašė, kad jie nenorėtų būti verslininkais, nes juos domina kiti darbai. Aptardami rašinius mokiniai aiškinosi, kad mokėti verslumo pagrindus reikia ne tik verslininkams, bet ir kiekvienam, norinčiam sėkmingai dirbti.
Informatikos mokytojas V.Zavadskis 8-12 klasėse vedė labai reikalingas ir į domias pamokas ,, Kaip nusipirkti prekę internetu ir ko nepirkt..."
5-8 klasių mokiniai varžėsi Monopolio turnyre.
O taupymo idėjų konkurse nugalėjo nuo praeitų metų jau vykdoma idėja ,, Išjunk šviesą"- tai ES tarybos inicijuotas projektas apie energijos taupymą , netaupumo žalą gamtai. Mokykloje taupydami elektros energiją per 2 mėn. praeitais metais sutaupėme 1500 Lt. Projektą tęsiame ir šiais metais. Mūsų darbas neapsiriboja vien laiku užgesinta elektra, pasidarėme energijos taupymo planus namuose, klasių valandėlėse vieni jau kalbėjomės, kiti dar kalbėsimės apie tai, kaip sekasi. Praeitais metais mūsų mokykla buvo apdovanota I-ojo laipsnio sertifikatu.Tai tęstinis taupymo projektas mūsų mokykloje. Jis prasidėjo anksčiau negu verslumo savaitė ir tęsiasi toliau. Nuotraukos
____________________________________________________________

Lapkričio 16-oji- Tolerancijos diena mūsų mokykloje. Ne tik šią dieną turėtumėme pamiršti pykčius, nesantaikas ir įvairius kitus nesutarimus, nes negalima pažeminti kito, nepažeminus savęs. Diena prasidėjo ramiai. Mokiniai sėdėjo pamokose, turėjo laiko pamąstyti. Per antrą pamoką visi susirinkome į aktų salę. Kiekviena klasė, mokytojų kolektyvas, direktorė ir pavaduotoja turėjo atlikti namų darbus-padaryti po raidę žodžiui ,,TOLERANCIJA ''. Pavyko, sudėję žodį pamatėme, koks skirtingas yra žodis, toks, kokie esame ir mes... Mokiniai rinko savo klasės tolerantiškiausią draugą, juos diplomais apdovanojo mokinių taryba.Direktorė, pavaduotoja, mokiniai aiškino, kas yra tolerancija, kiekvieno žodžiai privertė susimąstyti, pažvelgti į save iš šalies, nes elgesys- tai veidrodis, kuriame mes matome save. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokytojų diena Nuotraukos
____________________________________________________________

Kaip ir kiekvienais metais mokykloje vyko jau tradicija tapusi ''Olimpinė savaitė". Visą savaitę mokiniai varžėsi dėl sportiškiausių ir daugiausiai apie sportą žinančių klasių vardų. Pirmadienis. Visi linksmai nusiteikę rikiuojasi mokyklos vestibiulyje, prie įėjimo į aktų salę. Klasių atstovų rankose Olimpiniai ženklai, o mintyse- kartojamos skanduotės. Pasigirsta visų mėgstama M. Mikutavičiaus daina "Trys milijonai". Priekyje nešamas Olimpinis deglas ir olimpiniai žiedai. Kalbą sako direktorė, pavaduotoja ir olimpietis, Mokyklos garbės galerijos narys, Mindaugas Norbutas. Po to ateina eilė pasireikšti mokiniams. Kiekviena klasė pasako skanduotę, iškelia savo klasės olimpinį ženklą ir pažada nepasiduoti be kovos. Šventės atidarymas baigiamas garbingu deglo išnešimu. Pirmadienį taip pat vyko mažųjų olimpiada, turėjome svečių iš Kelmės "Kūlverstuko"mokyklos- darželio, bei "Šaltenių" pagrindinės mokyklos.Antradienį, trečiadienį vyko 5-8 klasių ir 9-12 klasių olimpinės varžybos ir olimpinės pamokos. Ketvirtadienis skirtas patikrinti , ar mokiniai moka apginti savo garbę ne tik estafetėse, bet ir ką žino apie olimpiadų istoriją, čia prireikė gerų geografijos, istorijos žinių bei bendro išprusimo. Tenka pripažinti, kad sekėsi iš tiesų neblogai. Penktadienis- apdovanojimų ir šventės uždarymo diena. Pereinamąsias olimpines taures ir medalius įteikė mokyklos olimpinės programos komandos nariai. Užgesinta olimpinė ugnis iki žiemos olimpiados. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos mokinių taryba ir Vaiguvos neformali jaunimo grupė gavo Kelmės r. Jaunimo reikalų tarybos paramą organizuoti renginiui ,, Kai susitinka kartos“. Mintis apie renginį gimė dar vasarą .Kiekvieną vakarą po darbų į stadioną ir į Sveikatos parke esančią tinklinio aikštelę susirinkdavo vakarais nemažas jaunimo būrys – bumsėdavo krepšinio ir tinklinio kamuoliai. Kad Vaiguvoje visi myli krepšinį, mokiniai gerai arba puikiai pasirodo kroso varžybose rajone, o virvės traukikai mokinių olimpiniame festivalyje ir respublikos čempionais tapo- tai žino visi, bet prieš kelis dešimtmečius pas mus labai populiarus buvo tinklinis. Kai į mokyklą atvyksta vyresnės kartos buvę mokiniai, tai , paklausti apie laisvalaikį, pradeda iš karto pasakoti , kaip vakarais linksmai žaisdavo tinklinį. Taip ir kilo mintis pabandyti atgaivinti šią įdomią ir linksmą sporto šaką. Pasikalbėjome su vyresniais miestelio gyventojais. Daugelis paminėjo Aleksą Alūzą. Kai kurie pasakojo, kad Alūza ne tik stiprią ranką turėjo, bet ir labai šoklus buvo. Taip ir nutarėme - reikia įsteigti pereinamąją taurę , tada ir tradicija kiekvienais metais susitikti nenutrūks. Į renginį atvyko ir A.Alūzo sūnus Rytis – ŠU kūno kultūros dėstytojas, mokyklos Garbės galerijos narys. Jis papasakojo apie stojimo į ŠU taisykles, pakvietė studijuoti kūno kultūrą, mėgti sportą . Atvykusias komandas ir sirgalius pasveikino ir palinkėjo gražios sportinės kovos Aleksas Alūzas. Varžybose dalyvavo 4 komandos – vaiguviškių ,, Šermukšnynas“, ,, 13-osios gatvės “ ir mišri tėvų ir jaunimo. Labai džiaugėmės svečių iš Kelmės jaunimo centro komanda. Ne kartą ir mes lankėmės jaunimo centro renginiuose, įdomu ten . Gaila, kad ne visada galime nuvykti – problemos su transportu. Na o tinklinio varžybos nebuvo lengvos, rimtai susirėmė visos komandos, bet nugalėtojai būna vieni. Jais tapo ,, 13-oji gatvė “, A.Alūzas komandai įteikė pereinamąją taurę ir ,, aukso“ medalį .o geriausiu žaidėju pripažintas V.Butkevičius, jį specialiuoju prizu apdovanojo R.Alūzas. ,, Sidabro “ ir ,, bronzos “ medalius iškovojo mišri tėvų ir jaunimo ir ,, Šermukšnynės “ komandos. Padėkos raštu ir specialiuoju prizu apdovanota Kelmės jaunimo centro komanda. Nuotraukos
____________________________________________________________

Ar gerai pažįstame savo miestelį ? Ar žinome pačius gražiausius kampelius ? Nejaugi yra tokių vietų , kurių nepažintume ? Visa tai pasitikrinome dienoje, kurią pavadinome ,, Ar nepaklysi Vaiguvoje? “. Renginyje dalyvavo mūsų draugai iš Šiaulių r. Voveriškių pagrindinės mokyklos. Visos klasės ir svečiai susirinko sporto salėje , kur žiūrėjome filmą apie gražiausias miestelio ir jo apylinkių vietas, klausėmės labai labai senos dainos įrašo, o ją prieš 3 metus padainavo dabar jau amžinybėn išėjusi 111 metų senolė M.Remeikienė . Po to kiekviena klasė gavo pluoštą nuotraukų su miestelio vaizdais- įdomi tvorelė, gražus gėlių darželis, bažnyčios varpinės šonas ir t.t. Per pusantros valandos reikėjo surasti kuo daugiau objektų ir nusifotografuoti prie jų. Ar tikrai viską nufotografavome, patikrino istorijos mokytojas E.Butkus. O sporto salėje mūsų laukė kitas siurprizas- tai etnografinis ansamblis iš Kelmės ,, Knituva” . Kai išgirdome pavadinimą, tai net aiktelėjome - juk čia mūsų šauniosios krepšinio komandos pavadinimas, juk mes , vaiguviškiai, labai savinamės šį pavadinimą – prie Vaiguvos teka Knituojos upelis, Vaiguva pagal istorinius šaltinius buvo Knituvos žemėse. Bet tai labai šaunu , kad atradome bendravardžius – šokis ir sportas tikrai giminės. Na ir prasidėjo. Trypėme įvairiausius liaudies šokius visą valandą. Po tokio linksmo pasišokimo visi išėjome į mokyklos Sveikatos parką. Kiekviena klasė ir svečiai atsinešėme po porą medelių, kur pradėjome sodinti Tolerancijos ir darugystės alėją. Šį darbą mes turėjome atlikti vykdydami Comenius projektą ,, Mokomės tolerancijos vieningoje Europoje”. Tokias alėjas šį rudenį sodino mūsų draugai Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Italijoje. Jautėmės labai gerai – pasportavome, pašokome ir dar pagražinome mūsų parką. Po bendro renginio padiskutuoti prie stalo sėdo mūsų svečiai iš Voveriškių ir mūsų mokyklos mokinių taryba. Kalbėjomės apie nuveiktus darbus, svajones, sunkumus. Mūsų svečiai ir mes pristatėme vieni kitiems savo veiklą. Greit prabėgo diena, prasminga diena. Nuotraukos
____________________________________________________________

Kelmės r. Vaiguvos vidurinė mokykla nuo 2010 m. rugsėjo 1-osios vadinasi Vlado Šimkaus vardu. Poetas, vertėjas, kritikasVladas Šimkus gimė netoli Vaiguvos, jis - mūsų kraštietis. Čia mokytojavo jo sesuo. Vaiguvos ir jos aplinkinių kaimelių takai išvaikščioti poeto. Vardo suteikimui pradėjome ruoštis jau pavasarį. Kiekviena klasė rinko medžiagą apie poeto gyvenimą, kūrybą, apie tai, kaip jis susijęs su Vaiguva. Tam skyrėme visą projektinę dieną, kurią pavadinome " Sužinokime daugiau apie poetą Vladą Šimkų"
O rugsėjo pirmoji buvo ypatinga: ryte susirinkome Vaiguvos bažnyčioje į Šventas mišias už mokinius, mokytojus, mūsų tėvus, poetą V. Šimkų ir jo artimuosius. Po to visi grįžome į mokyklą, kur prie durų kabojo naujas mokyklos pavadinimas. Jį pašventino Vaiguvos parapijos klebonas. Mokyklos salėje išsirikiavo mokiniai, susirinko mokytojai ir pasveikinti atvykę svečiai. Iškilmingai pakėlėme Lietuvos valstybinę ir mokyklos vėliavas, sugiedojome Lietuvos ir mokyklos himnus. Prasidėjo naujieji mokslo metai. Gausių svečių būryje buvo ir Vl. Šimkaus pusbrolis Žukauskas, kuris visų poeto artimųjų vardu padėkojo už vardo suteikimą mokyklai. Jis padovanojo poeto ir jo artimųjų nuotraukų, pirmuosius poezijos knygų leidinius. Nuotraukos
____________________________________________________________

Išleidžiame 52-ąją abiturientų laidą. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokslo metus baigiame sporto švente Nuotraukos
____________________________________________________________

Gegužės 14-tą dieną,mokykloje vyko jau tradicine tapusi Mokyklos diena. Joje dalyvavo visi mokytojai, mokiniai, jų tėveliai ir dvi mokyklos Garbės galerijos narės- O. Kanaporienė ir N.Švambarienė. Jos pasveikino visus susirinkusius ir prisiminė savo mokyklones dienas, kartu džiaugėsi mokyklos pasiekimais. Šiame renginyje paminėjome ir mūsų dalyvavimo projekte ,, Drąsinkime ateitį" penkmetį.Tarp svečių matėme ir mūsų seniūną A. Lukošių, bei kultūros namų renginių organizatorę R. Kvietkuvienė. Kiekvienų metų gegužės viduryje rengiamoje šventėje aptariami mokyklos pasiekimai, apdovanojami geriausieji mokiniai, sportininkai ir konkursų dalyviai. Labiausiai džaugėmės savo virvės traukikais ir istorijos olimpiadų laureatais. Atvykę svečiai dalinosi džiaugsmais ir lūkesčiais dėl jaunosios kartos, kuri, jų manymu, ateity daug pasieks. Po apdovanojimų ir oficialiosios dienos sekė mokinių kruopščiai paruoštas koncertas. Nuotraukos
____________________________________________________________

Profesijų dienoje susitikome su verslininku Mikučiu ir dailės mokytoju Turevičiu.Po to kiekviena klasė rinko medžiagą apie pasirinktas profesijas, vaidino situacijas Nuotraukos
____________________________________________________________

Mūsų mokyklai suteiktas poeto, mūsų žemiečio , Vlado Šimkaus vardas. Vieną projektinę dieną skyrėme medžiagos apie poetą rinkimui ir prezentacijai. Darbas dar nebaigtas, ruošiame stendus, pristatymus. Rugsėjo 1-ąją laukia šventė. Nuotraukos
____________________________________________________________

Europos pavasario dienos Vaiguvos vidurinėje mokykloje prasidėjo gegužės 3 d. 3 d.- veiklų aptarimas, plakato-skelbimo kūrimas. Jaunesnėse klasėse vyko geografijos ir istorijos pamokos, skirtos ES.4 d.- Susisiekėme su savo draugais Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir Italijoje , padarėme anketą ir apklausėme vieni kitus. O klausimai buvo apie toleranciją, smurtą, požiūrį į kitaip atrodančius ir kitaip mąstančius žmones. Po to palyginome, apibendrinome rezultatus, aptarėme, kur mūsų pliusai ir minusai, ko mes turime dar išmokti bendraujant su kitais žmonėmis.5 d. - Vyko klasės valandėlės ,, Aš-europietis", ,, Europa prasideda mano miestelyje, o gal mano šeimoje?', ,, Ką aš žinau apie ES". Žiūrėjome medžiagą iš susitikimo su mūsų Comenius draugais Lietuvoje, kalbėjome apie mūsų miestelio šviesius žmone, kurių vieni tebegyvena čia, kiti- darbuojasi kitose Lietuvos vietose , žaidėme žaidimus ir kartojome bei mokėmės apie ES.6 d. - istorijos ir geografijos pamokos, skirtos ES, vyresnėse klasėse.7 d. - EUROPOS DIENA MOKYKLOJE : - VALANDĖLĖS 1-4 KLASĖSE . Mažieji piešė ES šalių vėliavėles, ieškojo žemėlapyje šalių, aiškinosi, ar jos toli nuo Lietuvos, žaidė draugystės žaidimus. -8-9 kl - Viktorina ,, Ką žinau apie ES?, 10-11 kl- Europos egzaminas. Po viktorinos ir egzamino visi susirinkome į susitikimą su LYDER programos administratore D.Skardžiuviene, Tytuvėnų Piligrimų centro direktoriumi ir kultūros centro darbuotoja , dirbančia su jaunimu. Kalbėjomės apie daug ką - ES paramą projektams, ką galime nuveikti mes, kaip tai rekia daryti. Įdomiai dirba piligrimų centras, aptarėme, kaip galėtume įsijungti ir mes. Bet Europos pavasario renginiai mūsų mokykloje nesibaigia. 14 d.- Mokyklos diena, čia kalbėsime apie mūsų Comenius projektą- praeitą šeštadienį grįžo mūsų grupė iš Estijos, jie pasidalins įspūdžiais. 17 d. startuoja Twinning projektas,, Mes skirtingi ir panašūs" su mokyklomis iš Lenkijos ir Turkijos. Ruošiamės 25 d. vyksiančiai virtualiai kelionei po Europą... dar laukia daug gerų ir įdomių veiklų. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinėje mokykloje vykdomas Europos sąjungos inicijuotas projektas ,,Išjunk šviesą". Kovo 22-26 dienomis vyko ,,Išjunk šviesą' savaitė. Jos metu mokiniai tyrinėjo, kaip sutaupyti elektros energiją, tyrinėjo , ar žmonės žino apie energiją tausojančius elektros prietaisus, vyko piešinių ir plakatų konkursas, į kurį įsijungė ir tėveliai. Jie taip pat piešė , rašė patarimus apie elektros energijos taupymą. Mokyklos ,,Mažojoje akademijoje" gabieji mokiniai pristatė darbus apie naūralius energijos šaltinius, projekto vykdymo metu pasiektus rezultatus, padarė išvadas, kad per žiemos sezoną sutaupėme 1500lt. Grupė mokinių apsilankė Kelmės VST ir kalbėjosi su darbuotojais apie tai, kaip elektra aprūminamas rajonas ie Vaiguva. Atsinaujinantys energijos šaltiniai, kurie nekenkia gamtai, naudijami ir pas mus. Grupė mokinių apsilankė pas ūkininką P.Ramančiūną ir domėjosi, kaip jis naudoja savo pasigamintą saulės energijos prietaisą buityje. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinėje mokykloje lankėsi ŠU socialinių mokslų fakulteto dekanas G.Šaparnis su komanda. Sveęiai papasakojo apie universitetą, įstojimo sąlygas, studentų gyvenimą, pristatė studijų programas. Nuotraukos
____________________________________________________________

Kovo 25 d. įvyko mokyklos Mažosios akademijos simpoziumas.Gabieji mokiniai pristatė darbus iš įvairių dalykų- matematikos, fizikos, lietuvių k., vokiečių k., chemijos, bioligijos ir kitų. Renginyje dalyvavo ir mokinių tėveliai. Nuotraukos
____________________________________________________________

Olimpiniame festivalyje virvės traukikai respublikoje antri. Nuotraukos
____________________________________________________________

Sveikiname su Velykomis. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vyksta netradicinės valandėlės. Šį kartą bendradarbiavo septintokai su abiturientais. Nuotraukos
____________________________________________________________

Susitikimas su kariškiais. Mokykloje svečiavosi KASPVyčio apygardos 5-osios rinktinės 303 kuopos viršila S.Paškevičius su jaunaisiais savanoriais. Nuotraukos
____________________________________________________________

,, Brangink sveikatą, kol esi jaunas"- taip vadinosi kovo mėnesį įvykusi rajoninė pradinių klasių konferencija, kurią organizavo pradinių klasių mokytojos. Joje dalyvavo ir Šiaulių r. Voveriškių pagrindinės mokyklos grupė. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinę mokyklą aplankė Garbės galerijos narys VJ.Talmantas. ,, Gimiau gausioje šeimoje, buvome 11 vaikų", - taip savo pasakojimą pradėjo dabartinis LŪS pirmininkas. Nebuvo lengva, bet žemės ūkis traukė. J.Talmantas baigė Gruzdžių ž.ū. technikumą, o po to- Kauno veterinarijos akademiją. Kai Lietuva tapo laisva, J.Talmantas pradėjo ūkininkauti. Šiuo metu jis tvarko 600 ha ūkį Jonavos r., kitą pusę žemės atidavė sūnums. Gražiais žodžiais prisimena mokyklą , mokytojus - Amžinybėn išėjusį geografijos mokytoją Ratkų, dar tebedirbančią fizikos mokytoją Z.Ramančiūnienę. Smagu buvo klausytis pasakojimų apie pokštus mokykloje. ,, Nebuvome jau tokie,, šventi , visko pasitaikydavo... ",- prisiminė svečias. Nuotraukos
____________________________________________________________

Kovo 10-ąją dieną iškilmingai paminėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-metis . Į šventę rinkosi mokiniai, mokytojai , svečiai- Garbės galerijos nariai LŪS pirmininkas J.Talmantas, daktaras P.Penikas, bendruomenės slaugytoja Z.Budreckienė, kiti svečiai - seniūnas, benruomenės pirmininkė, vaiguvos gyventojai.Šventės pradžioje visi sugiedojome mūsų valstybės himną. Mokiniai paruošė lieratūrinį montažą, jaunesniųjų šokių grupė pašoko liaudies šokį. Susimąstykime... Ką reiškia kiekvienam šis nedidelis žemės kampelis, primenantis širdį ? Pirmiausiai- gimtuosius namus, gimtinę. Todėl šios šventės proga buvo pristatytas mokytojų ir mokinių grupės leidinys apie Vaiguvą, o jame - Lietuvos istorija mūsų senelių, prosenelių akimis. Dalis jų dalyvavo šventėje. Deja galėjo ne visi, kai kuriems kiekvienas žingsnelis reikalauja didelių jėgų... Bet mes juos aplankysime, padėkosime už tai, kad jie su mumis . Na o visa šventė pasibaigė mokyklos stadione- skaisčiai švietė saulė ir buvo visai nešalta , o mes ,apie 250 žmonių, vieningai ir iš visos širdies dainavome ,, Su gimimo diena sveikinam tave, Lietuva". Trispalviai balionai ir lėktuvėliai kilo į orą... Šventė, ir taip gera širdyse. Juk mes sveikinome save, savo draugus, visus Lietuvos žmones, mes- laisvos Lietuvos vaikai. Nuotraukos
____________________________________________________________

Yra mūsų mokykloje toks smalsių ir norinčių daugiau mokėti, žinoti, padaryti mokinių klubas, pasivadinęs ,, Mažąja akademija ". Įdomių darbų padarome. Mokomės kurti, tirti, diskutuoti, ruošiame ir pristatome savo darbus baigiamojoje konferencijoje. Vasario 23 dieną apsilankėme ŠU ir mus nuvedė į laboratorijas... Kad nors bent dalį mokykloje tokių prietaisų turėtume... Klausėmės ir klausėme, stebėjome, žiūrėjome... Buvo labai įdomu. Manome, kad tai ne paskutinė mūsų išvyka, manome, kad apsilankysime ir kitose universitetuose, juk mes ,, Mažosios akademijos nariai ir galvojame apie studijas didžiosiose akademijose. Nuotraukos
____________________________________________________________

Visi šaukė ,, Žiema, žiema, bėk iš kiemo", bet ji niekur nepabėgo, tai Vaiguvos vidurinėje mokykloje mokinių taryba ir Olimpinės programos grupė suorganizavo šventę,, Šnaigė 2010", tikrai tą dieną krito snaigės, nors dar prieš kelias dienas vijome žiemą lauk. Rungtys buvo įvairiausios : ,, Gražuolio besmegenio", estafetės su rogutėmis, virvės traukimas, ,, Taiklioji ranka"( su sniego gniūžtėmis)ir kitos. Nuotraukos
____________________________________________________________

,, Graži tu mano, brangi Tėvyne"... suskambo daina , ekrane bėga gražiausi gimtinės vaizdai. Posmus apie Lietuvą, apie gimtąją Vaiguvą deklamuoja geriausieji mokyklos skaitovai. o salėje neįprasta aplinka, tiksliau ne taip, kaip kasmet. Salėje sėdi šeimos - 16 šeimų , 2 iš jų net trijų kartų- močiutė, tėvai ir anūkai... Jie susirinko ne pažiūrėti , paklausyti, bet aktyviai dalyvauti. Už jų įsitaisė mokiniai , kiti tėvai- šeimų palaikymo komandos. Taip netradiciškai prasidėjo renginys,skirtas Lietuvos valstybės dienai . Šeimos dalyvavo trijuose konkursuose- žinių, vaidybinių situacijų ir talentų. Žinių konkursas nebuvo lengvas, bet įdomus - klausimai iš Lietuvos istorijos, geografijos, meno. Okokių talentų pamatėme- ir pasakorių, ir dainininkų ir lietuviškos virtuvės meistru, ir liaudies menininkų ir dar , ir dar ..., sunku viską ir išvardinti. Renginyje dalyvavo Kelmės r. tarybos narys K.Bilius, seniūnas, parapijos klebonas, kultūros namų organizatorė. Prasminga s buvo renginys, jaukus ir šiltas, pasijutome maža Lietuvos dalimi, reikšminga dalimi,,, Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinėje mokykloje vyko mokinių kūrybos popietė, skirta paminėti poeto A.Baranausko 175-osios gimimo metinėms. Savos kūrybos popietės, mūsų mokykloje tapo tradicija. Kiekvieną kartą pasikviečiame ir svečių. Šioje popietėje dalyvavo seniūnas, miestelio bibliotekos vedėja ir kultūros namų renginių organizatorė. Mes skaitėme savo kūrybą, buvo ir poezijos, ir prozos. Labai įdomu paklausyti, kaip mąsto bendraamžiai, ką jie išgyvena. Kiekvienais metais išleidžiamas mūsų kūrybos almanachas. Jį rengti padeda lietuvių kalbos mokytojos R. Kondrotienė ir F. Vasiliauskienė ir mokyklos bibliotekininkė S. Dargvainienė. Šios knygelės iliustruojamos mūsų mokinių piešiniais, o iliustruoti padeda dailes mokytoja K. Norbutienė Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinė mokykla dalyvauja Europos Komisijos inicijuotame projekte ,,Išjunk šviesą". Mokykloje veikia dvi aktyvios grupės. Pirmoji grupė rūpinasi, kad mokiniai įsitrauktų į šį projektą, kad nepamirštų išjungi šviesą ir elektros prietaisus, kai jie nereikalingi. Tai yra informacijos ir projekto idėjų skleidimo grupė. Penktų- vienuoliktų klasių mokiniams vedėme žaidimus ir pokalbius apie elektros taupymą, ne tik mokykloje, bet ir namuose. Kalbėjome, kaip padedame mūsų planetai, taupydami elektrą. Prie kiekvieno elektros jungtuko prilipdėme lapelius su priminimu ,,Išjunk šviesą". Antroji grupė užsiima duomenų rinkimu ir elektros energijos naudojimo tyrimu. Padarėme apklausą, kaip taupoma elektros energija šeimose, kokias galimybes kiekviena šeima dar turi taupant elektros energiją. Ruošiamės ,,Išjunk šviesą" dienai. Apie pasiektus rezultatus skelbiames visiems mokiniams ir tėveliams . Nuotraukos
____________________________________________________________

8.00 VAL. , Vaiguvos mokykloje rimtis, susikaupimas ... Languose plevena žvakučių šviesa. Mokiniai ir mokytojai tyliai mąsto apie tai, kas įvyko šaltą sausio naktį prieš 19 metų. Vieni tai matė savo akimis, kiti jaučia širdimis. Renkamės į sporto salę. Ekrane atgyja istorija... . Nuotraukos
____________________________________________________________

AR LAUKIATE KALĖDŲ SENELIO? - TAIP. Jis ir atėjo atėjo. Kaip buvo gera ir jauku pajusti kalėdinę dvasią... Stebuklingas laikas, kada viskas pildosi. Smagus ir pasiruošimo laikas- puošėme visą mokyklą, ruošėme programas. Šaunuoliai abiturientai.Jie įtraukė į kalėdinio karnavalo sūkūrį ir mokytojus, kurie ,, persikūnijo '' į pasaulio žymiausius politikus. Kalėdiniame vakare buvo daug svečių - ,,Magnatai" žarstėsi ,, pinigais", ,, Sportsmenai" dėjo į krepšį ,,iš viršaus'', ,, Šoumenai" linksmino publiką , o ,, Bosai" ir jų .. parankiniai" krėtė ir negerus pokštus. Rimta komisija balsavo vis dėlto už politikus..., o Kalėdų senelis išsprendė visas problemas- atnešė pilną maišą kalėdinių linkėjimų. Kalėdos nuostabus metas ... Nuotraukos
____________________________________________________________

,,Gerumo nebūna per daug"- Taip pavadinome savaitę prieš Kalėdas Vaiguvos vidurinėje mokykloje. Tai tradicinis mūsų mokinių šventinis darbas- lankome garbingo amžiaus vaiguviškius, papuošiame jiems eglutės šakelę, pakabiname snaigių, pasveikiname su artėjančiomis šventėmis, nunešame kalėdinių dovanėlių. Labai smagu matyti žmonių dėkingus žvilgsnius, girdėti padėkos žodžius. Mokomės gerumo, pagarbos, atjautos - tai didžiosios mūsų visų vertybės. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinėje mokykloje nuo gruodžio 7 iki 11 vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė. Smalsiausieji "gamtamoksliukai" ir "tiksliukai" dalyvavo formulių mūšyje, sprendė uždavinius, ruošėsi rajoninėms olimpiadoms. Per chemijos ir biologijos užsiėmimus tyrėme mūsų mokyklos vandentiekio ir kelių Vaiguvos gyventojų šulinių vandens kokybę, 10 klasės mokinių grupė atliko oro užterštumo tyrimus ir paruošė pristatymą apie oro užterštumą Lietuvoje, pasaulyje ir kylančias grėsmes. Nuotraukos
____________________________________________________________

IŠ JAUNIMO PARAMOS FONDO lėšų jaunimo grupė įsigijo muzikinę aparatūrą. Mokomės skambinti gitaromis, groti sintezatoriumi. Gyva muzika greit nuskambės ir jaunimo poilsio vakaruose. Nuotraukos
____________________________________________________________

Baigėsi respublikinis projektas- konkursas “Rytojaus ateitis – mano rankose ”, trukęs apie du mėnesius. Džiaugiamės, kad ir Vaiguvos vidurinėje mokykloje buvo norinčių dalyvauti. Devintokai : Justina Janušaitė ir Saulius Tamoševičius bei vienuoliktokės : Ernesta Norvilytė, Agnė Garbauskaitė, Toma Mėlenytė, Raimonda Valantinaitė. Vieni kūrė pateiktis, kiti rasė rašinius , treti piešė net filmavo norėdami pristatyti savo karjeros individualų planą. Jiems padėjo pasiruošti mokytojos Janė Rimeikienė, Renė Kondrotienė ir aš. Iš 650 respublikoje dalyvavusių mokinių -36 laimėtojai. Vienas iš jų - Saulius Tamoševičius , suplanavęs savo karjerą , buvo pakviestas į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, į karjeros planavimo ir gyvenimo igūdžių programos mokymus ” Kaip pasiekti vaivorykštę? “ bei apdovanotas diplomu ir projekto koordinatorių įsteigtomis dovanėlėmis. Mokymai jam padėjo geriau pažinti save naujoje erdvėje.Dirbo grupėlėmis ir individualiai, žaisminga forma įprasminant veikloje. Mokymus vedė 5 aukštuosius baigęs Girius Jasinavičius, šiuo metu dirbantis konsultantu UAB ” TOC sprendimai’ bei Mykolo Riomerio universitete lektoriumi, dėstančiu paskaitas apribojimų teorijos temomis.
Mokytojai D. Barauskaitei, padėjusiai pasiruošti Sauliui, pasiūlyta dalyvauti mokymuose ” Asmeninių savybių svarba kasdieniniame mokytojų darbe” atliekant tyrimą .Tokie konkursai ir mokymai paįvairina tiek mokinių ,tiek mokytojų kasdienybę tobulinant kompetencijas. Nuotraukos
____________________________________________________________

Tolerancijos diena Vaiguvos vidurinėje mokykloje įvyko lapkričio 16 dieną. Ši diena pas mus tapo tradicija. Mokinių tarybos nariai vedė pokalbius visose klasėse, kiekvienas mokinys ant lapelio parašė, kaip jis supranta toleranciją ir kodėl ji kartu su pagarba žmogui tokios svarbios visiems. Klasėse vyko pokalbiai, kodėl mums trūksta tolerancijos, kaip sugebėti tapti tolerantišku. Visus lapelius suklijavome į dvi dideles raides ,,T" ir pakabinome stende. Visi galėjo paskaityti vieni kitų nuomones. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mintis jau brendo senokai.Grupė Vaiguvos vidurinės mokyklos mokinių ir mokytojų surinkome medžiagą ir išleidome knygutę ,, Vaiguvos kraštas" su 3 kompaktiniais diskais ,, Tremtyje", ,, Prisiminimai" ir .,, Liaudies menininkai". Įdomu buvo kalbėtis su senoliais, rinkti jų pasakojimus, žiūrėti jų darbus. Mes mokėmės- tapome žurnalistais, operatoriais, montuotojais. Tai gyva mūsų istorija.Per pamokas, kai kalbame apie įvykius Lietuvoje, iš karto prisimename, ką išgirdome iš mūsų senolių lūpų. O istorijų būta įvairių... linksmos tradicijos, baisus pokaris, tremtis, partizanai... Ruošiamės leidinio pristatymui visiems vaiguviškiams.Jei ne gripo epidemija, jau būtume padarę. Bet nieko, viskas praeis ir padarysime, ką numatėme ... Nuotraukos
____________________________________________________________

Trumpos ir tamsios dienos, niūroka, prasidėjo susikaupimo metas- Adventas. Vaiguvos vidurinės mokyklos mokiniai mokinių tarybos iniciatyva, surengė dieną ,,Mes visi kitokie". Kiekviena klasė pasirinko temą, pagal šią temą apipavidalino kabinetus, apsirengė patys, krėtė išdaigas kitoms klasėms. Tą dieną mokykloje ,,skraidė" ateiviai, tvarką prižiūrėjo ,,policininkai", siautėjo ,,piratai", Kabinetai tapo piratų laivu, skraidančia lėkšte, vaikų darželiu, policijos būstine. Linksma diena praskaidrino apniukusią, žiemišką nuotaiką. Nuotraukos
____________________________________________________________

Lapkričio 2-6 d.d Vaiguvos vidurinėje mokykloje vyksta akcija ,, Atšvaitas". Pirmąjją dieną 1-11 klasių mokiniai žiūrėjo filmus apie atšvaitų nešiojimo būtinybę, kur juos reikia prisitvirtinti, prisiminė eismo nelaimių priežastis. Antradienį ir ketvirtadienį per dailės pamokasmokiniai piešė savo įsivaizduojamą atšvaitą, tokį, kuris atrodytų linksmai ir gerai būtų matomas. Lapkričio 4-ąją įvyko ,, Atšvaito'' diena. 8 valandą ryto visi mokiniai susirinko mokyklos sporto salėje, į svečius atvyko seniūnijos inspektorius. Mokinių tarybos grupė išsakė savo žodžius apie tykančias nelaimes, pačių žmonių neatsargumą. Svečias papasakojo apie avaringumą rajone ir pačių pėsčiųjų neatsargumą bei padovanojo filmų rinkinį apie saugų eismą. Mokykla gavo dovaną iš projekto ,, Drąsinkime ateitį" - 100 atšvaitų ir laiškus tėveliams. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui S.Aginskienė įteikė atšvaitus mokiniams ir perdavė laiškus tėvelių atstovams. Paskutinę savaitės dieną bus išrinkti įdomiausieji atšvaitų pavyzdžiai, vyks viktorina, bus apdovanoti aktyviausiai dalyvavusieji mokiniai. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinės mokyklos mokinių iniciatyva kuriamas sveikatos parkas. 5-12 klasės prie mokyklos, ant gražaus kalnelio įsirengė poilsio aikšteles. Dar prieš kelis metus čia buvo tik plika kalva, o dabar auga daug medžių, įrengtos poilsio aikštelės, sūpynės. Kiekvienai aikštelei klasės sugalvojo pavadinimus pagal pasodintus medžius ir jų teikiamą naudą žmonių sveikatai. Taigi turime ,, Sveikos širdies" aikštelę, kur pasodinome gudobeles, ,,Kvėpuokime sveikai", kur auga pušys, ,,Šermukšnynę" ir kitas. Šį rudenį sodinome liepas, nes aikštelė vadinasi ,,Po liepomis". Mes žinome, kokią gydomąją galią turi liepos, šermukšniai, gudobelės ir apskritai visi medžiai. Savo parką mes prižiūrime ir kiekvienais metais plečiame ir turtiname. Neskriausdami gamtos šį rudenį isirengėme lauko tinklinio aikštelę ir "Gerosios jėgos lauką", kur galime pasportuoti, o aikštelėse pailsėti Nuotraukos
____________________________________________________________

Verslumo savaitė mokykloje vyksta pilnu įkarščiu. Grupė mokinių, vadovaujama mokyklos profesinio informavimo patarėjos D.Barauskaitės, apsilankė didžiuosiuose Šiaulių prekybos centruose ir susitiko su ten dirbančiais buvusiais mokyklos mokiniais, susipažino su prekybos darbuotojo, vadybininko darbu. Ypač įdomus susitikimas buvo su AVS prekybos tinklo direktore N.Švambariene. Šis prekybos tinklas jungia 77 prekybos centrus Lietuvoje. Direktorė papasakojo apie šio tinklo veiklą, ten dirbančių darbuotojų sėkmes ir problemas, supažindino, kokių profesijų žmonių šiame tinkle reikia. N.Švambarienė dažnas svečias mokykloje, ji tikrai atlieka savo, kaip Garbės galerijos narės, misiją ir skatina mūsų mokinius savo pavyzdžiu sėkmei ateityje. Nuotraukos
____________________________________________________________

Nuo lapkričio 9 dienos mūsų mokykloje vyksta verslumo savaitė, kiekvieną dieną vienas ar keli įdomūs renginiai, bet 10-oji lapkričio buvo ypatinga. Ją pavadinome ,,Kilnojamoji prekyba”. 11 ir 10 klasių merginos nutarė išbandyti savo verslumo gebėjimus - iškepti kelis pyragus ir juos gabalėliais parduoti. Mintis gera, jau sugalvojome ir kur lėšas panaudosime, bet… . Jau kelias savaites rinkome lėšas akcjai, “Kino Gerumo Odisėja 2009?, kuri keliauja po visą Lietuvą , o lėšos skiriamos onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Nemažai jau buvo paaukota, nes žinojome, kad šie pinigai, kuriuos mes atiduosime, nors šiek tiek gal būt sutrumpins mūsų mažųjų žemiečių kelią iki pasveikimo. Pagalvojome, o kodėl negalime kažką parduoti, ne tik šiaip prašyti paramos? Ir pardavėme. O savo ankstesnius planus, kur panaudoti surinktas lėšas, pakeitėme. Už 3 pyragus surinkome net 360 litų - juos pirko ir sužinoję tikslą siūlė dar didesnę kainą Vaiguvos gyventojai, po mažą gabalėlį, su viltimi, kad padės mažiesiems… Didelės ir kupinos gėrio vaiguviškių širdys. Vakare nuvykome į renginį Kelmės kultūros centre, kur buvo susirinkę mokiniai ir iš kitų mokyklų, mokytojai, Kelmės r.švietimo skyriaus darbuotojai. Paaukojome trigubai didesnę sumą negu uždirbome pardavinėdami, bet širdyse buvo gera ir graudu… . Gera, kad nors truputį galėjome padėti, o graudu matyti sergančius ir labai kenčiančius, bet tokius stiprius vaikus. Mes žiūrėjome žymųjį Matelio filmą apie onkologinius mažuosius ligonius… Įspudingų nuotraukų padaryti nepavyko, bet kelias pateikiame. Nuotraukos
____________________________________________________________

Ekonomikos pamokos lapkričio 11 d. buvo kitokios. Jas vedė net 3 SWEDBANK darbuotojai, jų tarpe ir Kelmės skyriaus valdytojas A.Steponkevičius. Vyko tikros pamokos, buvo teorijos, buvo ir praktikos. Svečiai vedė net 3 pamokas - 9,10 ir 11 klasėms. Sudarinėjome šeimos biudžetą - skaičiavome pajamas, išlaidas, taupymo galimybes, mokėmės elektroninės bankininkystės, pagaliau prisiminėme bankų istoriją, krizes, jų priežastis ir t.t. Laikas bėgo greitai, o devintokai tikrai gerai pasiruošė ekonomikos kontroliniam darbui . Nuotraukos
____________________________________________________________

Konstitucijos egzaminas tapo tradiciniu Vaiguvos vidurinėje mokykloje. Šiais mokslo metais žinias tikrinosi 5-12 klasių mokiniai. Net įdomu, pasirodo, kad ne abiturientai daugiausiai žino.... Dieną pradėjome visi sugiedoję Tautinę giesmę, o po to , 9.00 val. rinkomės į klases, kur tikrinomės žinias. Istorijos mokytojas ir projekto ,, Drąsinkime ateitį " administratorius E.Butkus bei direktoriaus pavaduotoja S.Aginskienė patikrino testus , buvo paskelbtas geriausiųjų dešimtukas. Konstitucijos egzamino diena sutapo su Mažosios mokyklos olimpiados uždarymu. Čia buvo pagerbti abiejų rungčių šauniausieji. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinėje mokykloje visą savaitę buvo kalbama net 7 kalbomis. Tai bent įvykis mūsų mažame miestelyje. Ogi viešiejo svečiai iš Italijos, Lenkijos, Latvijos IR Estijos. Susikalbėjome vokiškai, angliškai ir rusiškai, išmokome po keletą žodžių ir mūsų partnerių kalbomis. Labai aktuali mūsų tema šiam laikmečiui -,, MOKOMĖS TOLERANCIJOS VIENINGOJE EUROPOJE". Jos ir mokėmės bendraudami tarpusavyje, pasilankę senjorų namuose , žymių mūsų rajone žmonių - Ratnikų šeimoje, kurie priglaudė, išaugino ir į gyvenimą išleido jau didelį skaičių vaikų , neturinčių šeimų. Parodėme ir Kelmės muziejų ir kartu dalyvavome edukacinėje programoje apie indėnų gyvenimą. Pagalvosite, kuo čia dėta Kelmė ir indėnai? Ogi dėta, čia gyveno šviesus žmogus, mokytojas Vadeikis, kuris vertė Karlo Majaus Kūrinius apie indėnus. Svečiams parodėme ir sostinę, ir pajūrį. Vainikavo visą projektą tolerancijos piešinys ant sienos - kiekviena šalis piešė pasirinkta tema kaip ,, TOLERANCIJA ODOS SPALVAI", ,,TOLERANCIJA NEĮGALIAM,", ,, TOLERANCIJA KALBAI", ,, TOLERANCIJA KITAIP MĄSTANČIAM". Gražus liko prisiminimas... O dabar jau ir mes kraunames lagaminus, ruošiamės į Italiją pas savo draugus, ten taip pat mokysimės tolerancijos. Manome , kad tai puikus pilietinis projektas. Tolerancija, pagarba gali iš esmės pakeisti visus santykius, gyvenimą padaryti daug gražesnį. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurinėje mokykloje spalio 19-23 dienomis vyko olimpinė savaitė. Ji mūsų mokykloje tradicinė, nes jau 3 metus dalyvaujame olimpiniame judėjime. Praeitais metais mokyklai įteikta olimpinė vėliava. Šias metais spalio 19 d. vėl uždegta olimpinė ugnis. Kiekviena klasė prisistatė savo šūkiu ir olimpiniu ženklu. Visą savaitę vyko sportinės varžybos, bet pagrindinis šūkis buvo ,, laimėsi, jei judėsi". Ketvirtą dieną visose klasėse pirmoji pamoka buvo ,, Olimpinė pamoka". Kalbėjome apie olimpiadų istoriją, žymiausius sportininkus, vyko viktorinos. 1-4 klasių mokiniai susitiko su Lietuvos olimpiečiu, mokyklos Garbės galerijos nariu Mindaugu Norbutu. Penktąją dieną įvyko finalinės varžybos, kuriose dalyvavo tėvų ir mokytojų komandos, po apdovanojimų ceremonijos olimpinė ugnis užgesinta iki pavasario. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vaiguvos vidurin4je mokykloje Mokytojo diena ypatinga , ypatinga ji buvo ir šiais metais.Šventę tradiciškai organizuoja ir veda abiturientai. Šiais metais jie taip pat virto mokytojais, reikliais ir supratingais. Mokykos naujasis ,, direktorius" ir ,, pavaduotojas" vedė net 3 pamokas mokytojams, kurie tapo 3 valandoms mokiniais. Opamokos buvo nelengvos- buvo dirbama taikant aktyviuosius mokymo metodus. Mokytojams teko ir pavaidinti , ir svajonę kaire ranka nupiešti, ir pasportuoti , ir pagal pateiktas savybes savo kolegą įvardinti. O naujieji mokytojai klasėse dirbo iš visos širdies- ruošė dovanėles ir sveikinimus savo mokytojams. Po 3 pamokų įvyko sveikinimų koncertas, gražus jis buvo. Džiaugiamės išradingais abiturientais. Nuotraukos
____________________________________________________________

Ir vėl rugsėjo skambutis sukvietė į mokyklą... 19 abiturientų -tai paskutinis rudens skambutis. Visus susirinkusius sveikino mokyklos direktorė, seniūnas, mokytojai, pirmuosius žodžius gavę pirmoko pasą tarė pirmokėliai, viltis ir šiek tiek nerimo išsakė abiturientai. Gražus ruduo... skambutis kviečia į dažais kvepiančią mokyklą, laukia daug darbų, džiaugsmų , kartais ir nusivylimų.Rugsėjo 1-ąją į mokyklą susirinko 203 mokiniai. Nuotraukos
____________________________________________________________

,, Maža, bet didi mano Lietuva“ –tai dar vienas renginys iš mokyklos darbų ciklo , skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Šį kartą sugrįžome prie liaudies lobynų. Popietėje dalyvavo visa mokykla. Klasių grupės atstovavo 8 Lietuvos regionus, skambėjo dainos, pasakoriai pasakojo nutikimus visomis lietuvių kalbos tarmėmis. Šokėjai šoko liaudies šokius. Renginio vedėjai kalbino ir mokytojas, atvykusias dirbti į Vaiguvą iš Dzūkijos – R.Kondrotienę, J.Rimeikienę, iš Joniškėlio- D.Gudmonienę. Labai įdomiai skambėjo tikroji šių kraštų šneka. Istorijos mokytojas E.Butkus su mokiniais parengė ir demonstravo skaidres apie klasių atstovaujamus regionus. Medžio darbų būrelis, vadovaujamas mokytojo V.Andriuškos, surengė savo darbų parodą, labai patikusių darbelių buvo galima ir įsigyti. Neprailgo daugiau nei valandą trukusi popietė, o jos pagrindinis tikslas – ugdyti mokinių tautiškumą, domėtis liaudies menu , gerbti savo tradicijas , prisiminti gimtos kalbos turtingumą – buvo tikrai pasiektas. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokinių taryba organizavo popietę - pamoką ,, Lietuviais esame mes gimę“. Ji skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Popietėje dalyvavo penkios komandos iš 5 – 12 klasių. Kiekviena komanda turėjo savo spalvą –geltona, žalia, raudona(Lietuvos vėliavos spalvos), mėlyna – Baltijos jūros spalva, juoda – tai mūsų žemės spalva. Komandos pasiskirstė burtų keliu ir kiekvienoje buvo po vieną mokinį iš 5 – 12 klasių. Pamoka prasidėjo baltojo ir juodojo metraštininkų žodžiais iš J. Marcinkevičiaus ,, Mindaugo“.Vėliau reikėjo atsakyti į klausimus iš Lietuvos, istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos. Klausimus ir užduotis paruošė mokinių tarybos grupė, o atsakymus vertino istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos mokytojai. Ne viskas sekėsi sekėsi lengvai, bet buvo įdomu pasitikrinti savo žinias. Šauniausiai pasirodė žalioji, raudonoji ir geltonoji komandos. O kapitonų mūšį laimėjo juodosios komandos vadas- L. Kvietkauskas, padeklamavęs eilėraštį apie Lietuvą. Popietės pabaigoje mokytojai pakomentavo komandų atsakymus, patikslino juos ir akcentavo, ką reikia žinoti kiekvienam lietuviui. Nuotraukos
____________________________________________________________

Iškilmingai paminėta vasario 16-oji.Minėjime dalyvavo ir mokinių tėvai. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokykloje svečiavosi Garbės galerijos narys, beisbolo treneris V.Neverauskas.Svečias susitiko su vyresniųjų klasių mokiniais, o po to pasveikino žiemos olimpiados dalyvius. Nuotraukos
____________________________________________________________

Vasario mėnesį vyko tradicinė mokyklos žiemos olimpiada. Nuotraukos
____________________________________________________________

Visada mėgstama gamtos mokslų savaitė, ypač fizikės, mokytojos metodininkės Ramančiūnienės organizuojami renginiai į kuriuos susirenka ir nemažas būrys pradinukų. Nuotraukos
____________________________________________________________

Tradicinėmis tapo internautų varžybos. Nuotraukos
____________________________________________________________

Mažojoje akademijoje įvyko renginys ,,Pristatau save". Renginyje svečiavosi ir vertintojais buvo mokyklos garbės galerijos nariai N.Švambarienė ir E.Norvaišas.Mokiniai pristatė savo pomėgius, gebėjimus, o svečiai patarė, kokias savybes reikia dabar ypač ugdytis, kokių jaunų žmonių laukia darbdaviai. Nuotraukos
____________________________________________________________

2009 01 10 Vyko Konstitucijos egzaminas. Geriausiai Konstituciją žino 11 klasės mokinys K.Stungurys, 10 kl. mokinė R.Valantinaitė ir abiturientė R.Dabravolskytė Nuotraukos
____________________________________________________________

Mokinių taryba įvykdė projektą ,, Atvira savivalda".Jo metu mokiniai susitiko su Vaiguvos seniūnu, kultūros namų darbuotojomis , seniūnijos inspektoriumi, Miestelo bibliotekos bibliotekininke.Buvo kalbama alpie jaunimo laisvalaikio paįvairinimą, mokiniai plačiau susipažino su Vaiguvos įstaigų veikla. Projektas pristatytas 8- 12 kl. mokiniams Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 12 20 ,,Gerumo nebūna per daug"-tai tradicinė savaitė prieš kiekvienas Kalėdas, kai mokinių tarybos nariai ir visos klasės lanko garbaus amžiaus vaiguviškius, pasveikina su artėjančiomis šventėmis, įteikia simbolines dovanėles. Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 12 08 Mokykloje vyko rajoninė sveiko maisto šventė, sulaukėme svečių iš ,,Kražantės "pagrindinės mokyklos, Kelmės sveikatos centro, senovinį sviesto gamybos būdą demonstravo vaiguviškės M.Alūzienė ir I.Arlauskienė.Visiems buvo linksma, skanu, o svarbiausia mokėmės, kaip skaniai ir sveikai gaminti maistą.Renginį organizavo mokyklos sveikatos klubas ,, Aukime sveiki", kuriam vadovauja mokytoja metodininkė D.Barauskienė ir technologijų vyr. mokytoja L.Pauliukėnienė Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 11 19 Paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Svečiavosi kariai.Vyresniųjų klasių mokiniai klausėsi apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje, šiuolikinę ginkluotę.Renginio dalyviai galėjo apžiūrėti atsivežtus ginklus. Svečiai papasakojo apie galimybes įsigyti karininko profesiją Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 11 16 Mokinių taryba pakvietė visus į Tolerancijos dieną ,,Mūsų gerumo medis".Kiekviena klasė ant žalių klevo lapūų rašė ir kabino ant Gerumo šakų, kokie turėtų būti žmonės, kad visi gyventume laimingai, būtume kultūringi ir draugiški Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 10 30 d. mokykloje viešėjo partneriai iš Šiaulių r.Voveriškių pagrindinės mokyklos. Vyko metodinė diena. Projektinė veikla- komandinio darbo mokykla. Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 10 17-23 d.d. vyko Mažoji mokyklos olimpiada. Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 09 22-26 d.d. vyko kalbų savaitė. Nuotraukos
____________________________________________________________

2008 09 01 Rugsėjo 1-oji, visus susirinkusius sveikina naujoji mokyklos direktorė I.Vileikienė Nuotraukos
____________________________________________________________

<<<< Atgal