Kontaktai

Vaiguva, Kelmės raj. Tel/faks. 8-427-48183 el.paštas: vaiguvosmokykla@takas.lt

Administracija

Direktorė
Irena Vileikienė
Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Salomėja Aginskienė Direktorės
pavaduotojas ūkiui

Jonas Krištopaitis

Comenius Lenkijoje

Susitikimas Lenkijoje -tai paskutinis visų 5 šalių komandų susitikimas. Jis buvo ypatingas mums visiems - paskutinieji darbai, viso projekto veiklų aptarimas, susipažinimas su kaimynine šalimi ir pagaliau atsisveikinimas. Kruzlowa Wyszna gimnazijos Comenius komanda pasiūlė mums labai įdomią programą- apsilankėme karališkąjame mieste Krokuvoje, Wielizcka druskų kasyklose ir kt.. Gimnazijoje visų šalių komandos pristatė namų darbus, po to laukė užduotis- viktorina ,, Ką aš žinau apie savo draugų šalį?". Pasirodė, kad kai ką žinome, bet dar daug ko ir nežinome. Pristatydami atliktus darbus kartu ir mokėmės. Linksma kūrybinė užduotis- kūrėme spektaklį apie snieguolę ir nykštukus. Čia pat kūrėme, keitėme scenarijų, išbandėme save vaidindami kelias roles. Svarbiausia - dirbome visi kartu, bendravome.
Mokyklų komandos pristatė galutinius projekto produktus- triptikus apie toleranciją, jie padaryti visose šalyse, visi pasikeitėme darbų nuotraukomis.