Šiais mokslo metais  prasidėjo ES finansuojamas  strateginės partnerystės projektas  „Erazmus +“ tema ,,Unsere Chancen in Europa-Our Chances in Europe‚‘‘Nr. 2014-1-N001-KA201-000399_5. Projekto dalyvės - mokyklos  iš Vokietijos, Graikijos, Italijos, Norvegijos ir Lietuvos. Koordinuojanti mokykla  - iš Norvegijos Malvik mokyklos. Projekto tikslas – jaunimo integracija į Europos darbo rinką  lyginant penkių  šalių dalyvių ekonominius skirtumus, renkantis studijas ar darbo paieškas užsienyje, užakcentuojant jaunimo galimybes savo šalyje .                                                                                                                                                       Rengiant paraišką,  buvo  atsižvelgta  į tai, kaip orientuotis jaunimui darbo rinkoje savo šalyje,  kokių specialistų trūksta su aukštuoju ir specialiuoju išsilavinimu, kokie keliami prioritetai, ieškant darbo savo šalyje ir užsienyje, akcentuojant  tarpkultūrinius skirtumus  ir  užsienio kalbų mokėjimą. Svarbu įveikti mokyklines baimes, ir siekti kuo aukštesnių kompetencijų,  baigiant mokyklą ir renkantis profesiją savo šalyje.            .

                      Projektas tęsis trejus metus.  Rudenį  - mokytojų susitikimai, pavasarį – mokinių. Projekto darbo kalba – vokiečių kalba. Pirmas susitikimas įvyko Atėnuose,  žínomo graikų  filologo ir pedagogo Moraitis vardo mokykloje, kur mokosi apie  2000 mokinių, juos moko 300 pedagogų. Po vienu stogu – vaikų darželis, pradinė mokykla, gimnazija ir licėjus.Tai šiuolaikinė, moderni  ir erdvi mokykla su įvairia popamokine veikla, aukštais mokinių pasiekimais, šalyje žinomu mokinių choru ir draugiškais, atvirais, užsienio kalbų departamento mokytojais, kurie rūpinosi ir organizavo šį susitikimą.                             

                      Susitikimo metu aptarėme bendras mokytojų ir mokinių veiklas, detaliai išanalizavome mokinių susitikimo Pietų Tirolyje planą, pasiskirstėme užduotis mokytojams ir mokiniams. Aplankėme istorines Atėnų vietas: Atėnų Akropolį, Senovės Agorą, Monastirakį archeologijos muziejų, Dzeuso šventyklą .Syntagmos aikštėje, kurioje įsikūręs Graikijos parlamentas, daug turistų, ypač tada, kai vyksta sargybos keitimosi ceremonija. Atėnai  garsūs demokratija, olimpinėmis žaidynėmis ir filosofija. Tai ir pajutome bendraudami, keliaudami  ir stebėdami naktinį Atėnų miesto gyvenimą. Lygindami Lietuvos ir Graikijos švietimo sistemas, pastebėjome  šiuos skirtumus: tėvai moka už mokslą, bet samdo ir korepetitorius, klasėse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      kur vyksta pamokos, nėra  nei  stendų, nei  spintų, nei  lentynų, nei kompiuterių, tik lenta, stalai, suolai ir vaizdo projektorius, labai gerai įrengti gamtamokslių dalykų ir informacinių technologijų kabinetai. Po pamokų mokyklos kiemas atrodo  kaip didžiulė autobusų stotis, nes visi mokiniai išvežiojami namo, mokyklinių geltonų autobusų nepakanka. Daug pedagogų vyrų. Mokyklos patalpose yra bankomatas, keli kioskai ir užkandinės. Per  pertraukas privaloma išeiti į kiemą. Šilti mokytojų ir mokinių santykiai. Labai laisvai organizuojamos pamokos, be jokių standartinių reikalavimų. Mokykloje  mokomos  dvi užsienio kalbos. Jau  pradinėse  klasėse - vokiečių ir anglų . Baigiamosiose klasėse  mokiniai laiko egzaminus kalbų sertifikatui gauti, nes dauguma  sieja savo ateitį su studijomis užsienyje.

Kovo 7-14 dienomis dešimt mokinių grupė, lydima vokiečių ir anglų  kalbų mokytojų  J. Rimeikienės ir L. Gaigalaitės savaitę praleido Pietų Tirolyje. Pietų Tirolis  - Šiaurės Italijos  autonominė sritis. Pirmojo pasaulinio  karo pabaigoje Pietų Tirolį okupavo Italija, o 1919 jį aneksavo. Po Antrojo  pasaulinio karo sąjungininkai nusprendė, kad provincija turi likti Italijos dalimi, tačiau su savo savivalda. Šiuo metu provincija džiaugiasi plačia autonomija. Iki 90 proc. iš mokesčių gautų pajamų lieka  regione. Čia  gyvena apie pusė milijono gyventojų, o nedarbas siekia   vos 2 proc. Šnekama  dviem valstybinėmis kalbomis: vokiečių ir italų  bei vietine ladinų kalba. Vokiečių kalba yra gimtoji kalba  daugumai gyventojų . Srities  sostinė – Bolzanas (Bozenas ). Tai administracijos centras, žymus tarptautiniu universitetu. Visi šio regiono  miestai ir miesteliai turi  dvigubus pavadinimus  - itališkus ir vokiškus.                                                                                      Miesteliai ir kaimeliai  yra  dolomitinių Alpių slėniuose. Pažvelgus aukštyn, tvarkingos ūkininkų sodybos, viešbučiai,  medžiotojų nameliai. Asfaltuoti keliai ir saugūs takai  veda  gyvenamųjų sodybų link, nuostabus  gamtovaizdis  su snieguotomis Alpių viršukalnėmis. Kylant į kalnus, keičiasi  ir klimatinės juostos, slėnyje – pavasaris, o kalnuose – žiema. Sužavėjo  didingas kalnų grožis, ramybė  ir ideali  vokiška  tvarka, geras aptarnavimas. Gausi pasiūla  ekologiškų  mėsos ir pieno produktų, ypač sūrių, nes karvės ganosi Alpių pievose  .Mūsų partnerė – Brunecko aukštesnioji  technikos mokykla. Gyvenome jaunimo nakvynės namuose Toblache. Kasdien moderniu traukiniu vykome į Brunecką. Brunecko mokykla ruošia  techninio profilio, gretima mokykla  - viešbučių aptarnavimo, kita  - ekonominio profilio specialistus. Čia pat ir darželis,  pradinė ir pagrindinė mokyklos. Visos čia išvardintos mokymo įstaigos naudojasi vienu, gerai įrengtu stadionu ir  erdvia valgykla. Įsidarbinimo galimybės  savame regione: viešbučiuose, aptarnavimo sferoje, privačiame versle . Jaunimas  mąsto praktiškai: svarbu išmokti amato, o studijos vėliau. Įvairių specialistų reikia  didelei  vietinei GNK įmonei - anglų valdomai AB, turinčiai  dukterines įmones 30 šalių. Brunecke dirba 1200 įvairių sričių specialistų. Tai stabili auganti įmonė, gaminanti  detales įvairių markių automobiliams ir elektromobiliams. Pagrindinis  reikalavimas -  gera kokybė ir pasitikėjimas. Įmonė rūpinasi  savo darbuotojais: įsteigtas  vaikų darželis, moka tryliktąjį atlyginimą, prie  valstybės pensijos mokama  įmonės  pensija ir kitos socialinės  lengvatos. Nustebino šviesi pastelinių spalvų  darbuotojų  apranga, kuri rodo, kokį darbą jie  dirba, už ką yra  atsakingi. Įmonės  darbuotojai  dažnai susitinka  su miesto  kolegijų ir profesinių mokyklų moksleiviais. Įsidarbinti gali ir užsieniečiai, privalomas anglų ir vokiečių  kalbų gebėjimas.

Projekto dalyvius maloniai priėmė Brunecko meras, pristatė miestą, papasakojo apie jo kilmę, tradicijas, istorinius ir politinius vingius, ekonomiką, švietimą.  Po vizito rotušėje  laukė pažintinė ekskursija  po miesto įdomiausias vietas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mokytojai ir mokiniai pasimokė  italų kalbos. Vietinis mokytojas Andrėjas organizavo italų kalbos pradžiamokslį: išmokome pasisveikinti ir atsisveikinti, pasakyti savo vardą, amžių, tautybę, gyvenamą vietą . Daug sužinojome apie žymius Italijos  žmones ir firmas, garsinančius šalį.                                                                                                                                  Artimesnė pažintis  su projekto dalyviais prasidėjo aktyviomis veiklomis sniege ,,Nordic Arena“.Visi mokytojai ir mokiniai  buvo suskirstyti į mišrias komandas vienai dienai  tam, kad artimiau susipažintų, pabendrautų ir atliktų įvairias  žiemos olimpiados užduotis:  nuo loginių užduočių iki  leidimosi nuo kalno specialiomis rogutėmis.Diena buvo pilna gerų emocijų ir  malonaus fizinio nuovargio .

Vieną dieną visos delegacijos  pristatė savo mokyklas ir savo šalių švietimo sistemas. Projekto dalyviai  stebėjosi  mažu vidutiniu atlyginimu  ir kainų už studijas  santykiu Lietuvoje.  Kiekviena mokykla savo šalį pristatė istoriniu, kultūriniu ir ekonominiu aspektu .Po prezentacijų vaišinomės  nacionaliniais  graikų, vokiečių ir italų  patiekalais. Visi  mėgavosi  lietuvišku šakočiu ir  lašiša iš Norvegijos.                                                              

 Lankėmės ir  Bozeno universiteto filiale Brunecke. Laisvasis  universitetas teikia daugiakalbį  tarptautinį išsilavinimą, skatina  kontaktą tarp kultūrų ir kalbų / italų, vokiečių ir vietinės  ladinų  ir ruošia  turizmo valdymo specialistus verslo, ekonomikos, administravimo ir turizmo vadybos  srityse.

Atsisveikinimo vakarienė buvo  įspūdingo grožio Alpių kalnų papėdėje įsikūrusiame restorane,  kur mėgavomės  tradiciniais krašto patiekalais, aptarėme viešnagę, pasidalijome įspūdžiais . Šio susitikimo tikslas - palyginti  ES šalių  kultūras, kalbų  praktinį mokėjimą ,   mokymosi, studijų, o vėliau ir  įsidarbinimo galimybes buvo pasiektas .

 

Projekto koordinatorė Janė Rimeikienė, anglų kalbos mokytoja Lina Gaigalaitė