Pamokų laikas

1-4 klasės
1. 8.20—9.05
2. 9.10—9.55
3. 10.10—10.55
Pietūs-20 min.
4. 11.15—12.00
5. 12.10—12.55
6. 13.05—13.50
7. 13.55—14.40

6-9 klasės
1. 8.10—8.55
2. 9.00—9.45
3. 9.55—10.40
4. 10.50—11.35
Pietūs-20 min.
5. 11.55—12.40
6. 12.50—13.35
7. 13.40—14.25

Mokyklos darbo laikas
7.30 - 17.00

Moksleivių atostogų metu
7.30 - 16.00

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

MOKYKLOS ISTORIJA

1804 m. prie Vaiguvos bažnyčios buvo įsteigta parapinė mokykla. Tais metais čia mokėsi 24 mokiniai. Po 1803 metų sukilimo caro valdžia ją uždarė. Vaiguvoje mokykla pradėjo veikti apie 1850 m., jos veiklai didelį dėmesį skyrė vyskupas M.Valančius. 1853 m. jau mokėsi 16 mokinių. 1864 m. generalgubernatoriaus įsakymu mokykla uždaroma, bet vaikai slapčia mokėsi Armalių namuose ( dabar to namo jau nebėra). Mokykai vadovavo daraktorius Povilas ( pavardė nežinoma).
Oficiali valdinė pradinė mokykla veikti pradėjo 1908 m. generolo Babensko dvare. Mokykloje byvo 3 skyriai, mokėsi netoli 50 mokinių. Visų dalykų buvo mokoma rusų kalba. Nuo 1910 m. mokykla perkeliama į miestelį ir pastovios vietos neturėjo. Tuo laikotarpiu mokytojavo A.Macevičius, J.Radzevičius.
1932 m. buvo baigtas statyti naujas mokyklos pastatas. Tai buvo tipinė pradinė mokykla su tam metui erdviomis klasėmis. Jos vedėju paskirtas Cibulskis. Mokykloje mokėsi 93 mokiniai.
Per antrąjį pasaulinį karą mokykla neveikė, čia buvo įsikūrusi vokiečių ligoninė. 1944 m. spalio 24 d. mokykla savo veiką atnaujino. 1946 m. čia jau mokėsi 94 mokiniai, dirbo 3 mokytojai: Čeponkus, Pocienė, Stonienė. 1948 m. mokyklai suteikiamas progimnazijos statusas. Direktore paskiriama Pocienė. 1949 m. mokykla tampa septynmete, ją lankė 258 mokiniai, dirbo 12 mokytojų.
1956 metais Vaiguvos septynmetė tampa vidurine mokykla. Po 2 metų išleidžiama pirmoji abiturientų laida.
2010 m. gegužės mėnesį mokyklai suteiktas poeto, vertėjo Vlado Šimkaus vardas.
2011 m.mokykla renovuota ;
2013 m. renovuotas mokyklos stadionas ;
2015 m. mokykla tapo pagrindinė.