Pamokų laikas

1-4 klasės
1. 8.20—9.05
2. 9.10—9.55
3. 10.10—10.55
Pietūs-20 min.
4. 11.15—12.00
5. 12.10—12.55
6. 13.05—13.50
7. 13.55—14.40

6-9 klasės
1. 8.10—8.55
2. 9.00—9.45
3. 9.55—10.40
4. 10.50—11.35
Pietūs-20 min.
5. 11.55—12.40
6. 12.50—13.35
7. 13.40—14.25

Mokyklos darbo laikas
7.30 - 17.00

Moksleivių atostogų metu
7.30 - 16.00

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Korupcijos prevencija

Gruodžio 9 d. kartu su 8 kl. mokiniais dalyvavome Zoom kambaryje, kuriame vyko muzikinė interakcija Tarptautinei antikorupcijos dienos progai paminėti su Jurgiu Didžiuliu ir ,,Sąžiningumo mokyklų tinklo" bendruomene. Pirmiausia renginio vedėjas J. Didžiulis išaiškino vaikams, kas yra skaidrumas, kodėl korumpuojama, pateikė korupcijos atvejų pavyzdžių, sukūrė bendrą, saugią, muzikinę erdvę bei suteikė kiekvienam dalyviui pasitikėjimo savimi. Jis sakė: ,,Tai ką duodi, tą ir gausi". Visi kartu su J. Didžiuliu dainavo, spragsėjo pirštais, šoko atsistoję, grojo su puodais atsineštais iš virtuvės. Vaikai renginyje ne tik linksmai, turiningai praleido laiką, bet ir kartu su muzika suvokė, kad svarbiausia gyvenime yra nuoširdumas, nesavanaudiškumas, lygybė, saugumas bei aktyvus dalyvavimas procese dėl kitų. Vaikai renginio pabaigoje komentaruose rašė: ,,Gaila, kad baigėsi".. Nuotraukos...Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos Korupcijos prevencijos priemonių planas

Tikslas

Siekti, kad Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos bendruomenės narių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą mokykloje Jolanta Venckienė, lietuvių kalbos mokytoja. 

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas

Priemonių planas

 • Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:
  Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos direktoriui (raštu, paštu), adresu:
  Alyvų g. 6, Vaiguvos sen., Vaiguva, Kelmės r.,
  telefonu (8 427) 48183;
  el.paštu: vaiguvosmokykla@gmail.com ;
 • Skaidrumo iniciatyvos

Skaidrumo iniciatyvos, kurias turite žinoti ir Jūs! Susipažinti su šalyje vykdomomis antikorupcinėmis iniciatyvomis: www.jonvabaliai.lt

 Apie korupciją galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

 Apie korupcijos atvejį(-us) galite pranešti:

 • raštu;
 • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
 • elektronine forma, užpildę pranešimą.

 

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.