Kontaktai

Vaiguva, Kelmės raj. Tel/faks. 8-427-48183 el.paštas: vaiguvosmokykla@takas.lt

Administracija

Direktorė
Salomėja Aginskienė

Korupcijos prevencijos renginiai

2016-12-09 SĄŽININGŲ MOKYKLŲ TINKLO DEKLARACIJA ,, GERA MADA"-mes mokomės būti tokiais.Jaunesnieji skaitė Sąžiningumo deklaraciją ir žiūrėjo bei aptarė filmuotą medžiagą, devintokams gerai žinomas žodis ,, korupcija', bet pradėkime nuo savęs, ką gali padaryti mažas, jaunas žmogus? Daug- jis gali augti sąžiningu, kilniu, atsakingu.