Latvijas Republika

Ogres novada pa繗ald蟉a

Suntau vidusskola

Re駧stra Nr. 4313900187

Suntau vidusskol, Suntau pagast, Ogres novad, LV-5060

Telefoni 65037319, 65035796, fakss 65037095

 

 


Multilateral Comenius school partnerships

Wir lernen Toleranz im einmtigen Europa!

Daugia簜l褭 partneryst褭 Comenius Programa

Mes mokom褭 tolerancijos vieningoje europoje

(2009-2011)

Meeting in Latvia

Susitikimas Latvijoje


(07.10.10.-12.10.10)

PROGRAM

Programa

Date/Data

Time/Laikas

Activities/ Veikla

Thursday, 07.10.10.

Meeting Comenius teams

Ketvirtadienis

Spalio 7d.

Comenius komand sutikimas

13.55

18.05

19.00

 

20.00

Meeting Polish group Lenk grup褭 sutikimas

Meeting Italian group Ital grup褭 sutikimas

Arrival at Suntai Secondary school, meeting parents, children go to families.Atvykimas Suntai vidurin mokykl, t褱 sutikimas, mokini i繗ykimas 簟imas.

Dinner at school. Teachers are going to the hotel Turbas. Vakarien mokykloje. Mokytojai i繗yksta vie簩ut Turbas

Friday, 08.10.

Schoolday.

Penktadienis

Spalio 8d.

Diena mokykloje

10.00

11.00-13.30

13.30-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Presentations Prezentacijos

Workshops Dirbtuv褭

Lunch Piets

Concert with together made theatre. Koncertas su kartu sukurtu teatru

Planting trees. Augal sodinimas

Sightseeing around school and Suntai (churches, club).Pasivaik謶iojimas po Suntai ( bany鋱os, bendruomen)

Dinner in our local pub. Vakarien vietin螝e ueigoje

Watching stars in Astronomy House in Suntai. 煡aigdi steb螝imas astronomijos klube

Saturday, 09.10.

Excursion day

胗繑adienis

Spalio 9 d.

Ekskursij diena

08.30

09.00

For teachers Mokytojams

For children Mokiniams

Sigulda-L螯atne-C蓧is. I繗yka mar繢utu Sigulda-L螯atne-C蓧is.

 

Lunch in a cafe, dinner in Turbas Piets kavin螝e, vakarien Turbas

Sunday, 10.10.

Excursion day

Sekmadienis

Spalio 10d.

Ekskursij diena

08.30

09.00

For children Vaikams

For teachers Mokytojams

excursion to Koknese - Tolerance Garden, boat trip on the river Daugava. Lunch in a cafe. Ekskursija Koknese, Tolerancijos sodo lankymas, kelion laivu Dauguvos upe.

Dinner in Turbas. Discussions about the Project. Vakarien Turbas.Projekto aptarimas.

Monday, 11.10.

Excursion day

Pirmadienis

Spalio 11d.

Ekskursij diena

09.00

09.30

10.00

12.00-13.00

16.30-17.30

14.00-15.30

 

For children Vaikams

For teachers Mokytojams

Meeting in Ogre municipality. Susitikimas Ogre savivaldyb螝e

Lunch in cafe Lido Piets Lido prekybos centre esan鋱oje kavin螝e

Riga sightseeing Ekskursija po Ryg

Latvian Ethnographic Open Air museum. Latvi Etnografijos muziejaus lankymas

Dinner in Turbas Vakarien Turbas

Tuesday, 12.10.

Antradienis

Spalio 12d.

 

Saying goodbyes! Atsisveikinimas