Pamokų laikas

1. 8.00—8.45
2. 8.55—9.40
3. 9.50—10.35
4. 11.00—11.45
5. 11.55—12.40
6. 12.50—13.35
7. 13.45—14.30

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Laisvos darbo vietos


SKELBIAMA ATRANKA Į KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŪKVEDŽIO PAREIGAS

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Alyvų g. 6, LT-86404, Vaiguva, Kelmės r., mokyklos kodas – 190094541, skelbia atranką eiti mokyklos ūkvedžio pareigas – 0,5 etato.
Pagrindinės funkcijos:
1. Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą; vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
2. Vesti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
3. Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
2. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
3. Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
4. Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas,
dokumentus bei kitus priklausančius mokyklos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus.
5. Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel, Power Point), naudotis internetu.
Privalumai:
1. Vadybinio/administracinio darbo patirtis, viešųjų pirkimų vykdymo praktika.
2. Įstaigos raštvedybos reikalavimų išmanymas.
3. Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
6. Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.
7. Užpildytą pretendento anketą.
8. Dokumentai priimami: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo: iki 2017 m. gruodžio 4 d. 14 val.
Dokumentus galima pateikti el. paštu: vaiguvosmokykla@gmail.com; faks. (8 427) 48 183 arba mokyklos sekretorei: Alyvų g. 6, LT-86404, Vaiguva, Kelmės r. Darbo laikas nuo 8.00 val. iki 14.30 val.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pokalbio data ir laikas: 2017 m. gruodžio 6 d. 13.50 val. Informacija teikiama telefonu: (8 427) 48 183
Pretendento anketos forma: pretendento_anketa