Pamokų laikas

1-4 klasės
1. 8.20—9.05
2. 9.10—9.55
3. 10.10—10.55
Pietūs-20 min.
4. 11.15—12.00
5. 12.10—12.55
6. 13.05—13.50
7. 13.55—14.40

6-9 klasės
1. 8.10—8.55
2. 9.00—9.45
3. 9.55—10.40
4. 10.50—11.35
Pietūs-20 min.
5. 11.55—12.40
6. 12.50—13.35
7. 13.40—14.25

Mokyklos darbo laikas
7.30 - 17.00

Moksleivių atostogų metu
7.30 - 16.00

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Metodinė veikla

 • PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M.M.

 • Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 M.M.

 • Kalbų, socialinių mokslų ir menų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 M.M.

 • DARBO SU GABIAISIAIS MOKINIAIS SISTEMA • 2021-02-10 Matematikos pamokos
  Matematikos modulio metu 9 klasės mokiniai kūrė žodinius uždavinius, kurių atsakymams rasti, reikia gerai mokėti spręsti kvadratines lygtis. Mokiniai ieškojo namų aplinkoje daiktų, juos matavo, kad galėtų pasitikrinti atsakymą. Tik iš pradžių atrodo, kad sukurti uždavinį lengva. Mokiniai, suprato, kad užduoties sąlygą reikia gerai apgalvoti, kad nepasitaikytų nelogiškų situacijų: neigiama kraštinė arba televizoriaus ilgis didesnis už kambarį. Tam pasitarnavo konkretūs kambario daiktai, o juose matosi atsakymai. Kurdami užduotis mokiniai įtvirtino formulių pritaikymą, lavino savo kūrybiškumą ir loginį mąstymą . Kitą pamoką mokiniai spręs vieni kitų užduotis.
  Matematikos pamoka 8 klasėje,, Pitagoro teoremos taikymas", integruota su informacinėmis technologijomis, sveikatos programa
  Netradicinė mokymosi aplinka, daug sniego, nenaudosime popieriaus rašymui- taupysime, kad išsaugotume gamtą. Mokiniai, taikys praktiškai Pitagoro teoremą. Matuoji, žingsniuoji, sniegą kasi, sveikai gyveni, akys pailsi. Paskutinę pusmečio pamoką susikūrėme galimybę pasijusti gamtos dalimi, save ir gamtą pajusti visais pojūčiais. Pamokos tikslas- skatinti motyvaciją, ugdyti kritinį mąstymą ir vertybines nuostatas. Mokiniai mokėsi susieti žinias, pritaikyti jas praktikoje. Pamokos gamtoje – puiki dirva tyrimų atlikimui, o įgytos ir įtvirtintos žinios išlieka ilgai atmintyje.
  Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas (J. V. Gėtė).
  2021-02-05 7 klasės mokiniai matematiką (mokyt. D. Barauskaitė) ir istoriją (R. Drungėlienė) mokėsi šiek tiek kitaip: integruotos pamokos metu prisiminta ar pirmą kartą išgirsta apie senuosius lietuvių matavimo vienetus, kalbėta apie jų praktinį panaudojimą ir šiais laikais.
  2020-02-19 Mokytojai dalinasi patirtimi ir veda ,,kitokias", mokinius įtraukiančias pamokas. Istorijos ir dailės integruotą pamoką 7-oje klasėje ,,Egiptiečių raštas" veda istorijos ir dailės mokytojos Rainolda Drungėlienė ir Alina Račkauskaitė - Jocienė.


  2020-02-27 Mėgstamos mokinių integruotos pamokos. Tokią pamoką 8-oje klasėje vedė chemijos ir biologijos vyresn. mokytojos Loreta Dukauskienė ir Raminta Paliulienė.


  2020-02-17 Kalbų, socialinių mokslų ir menų metodinė grupė, vadovaujama ekonomikos vyresn. mokytojos Sigutės Andrulienės, lankėsi pas kolegas Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje. Dalinomės gerąja patirtimi tema,,Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje. Dėkojame mokyklos direktorei ir mus priėmusiems bei pasidalinusiems patirtimi kolegoms.


  2019-11-20 Mokytojai dalinasi su kolegomis patirtimi. Fizikos mokytoja Sandra Ramanauskytė - Drungilienė vedė atvirą pamoką 8-oje klasėje


  2019-11-19 Atviros pamokos - jau sena tradicija mūsų mokykloje. Įdomi savo turiniu ir aktyvi metodais atvira istorijos ir tikybos pamoka 8 klasėje ,, Dievo vardu. Kryžiaus žygiai". Integruotą pamoką 8-oje klasėje vedė mokytojai R.Drungėlienė ir I.Patackas.


  2019-10-24 Angų kalbos vyresn. mokytoja Ilona Kučinskienė su 7 ir 8 klasių mokiniais vyko į Šiaulius, kur vyko interaktyvi anglų kalbos pamoka.,,Spalio 24 dieną 7-8 klasių mokiniai dalyvavo interaktyvioje anglų kalbos pamokoje Šiaulių savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale esančiame Užsienio kalbų mokymosi centre ' Mokiniai susipažino su ; programos galimybėmis, patys ją išbandė, pasitikrino savo anglų kalbos žinias, atlikdami „World Talk English" programos užduotis. Užsiėmimo pabaigoje kiekvienas mokinys buvo įvertintas. Mokiniai, geriausiai atlikę visas užduotis ir pelnę daugiausiai taškų, galėjo pelnyti aukso, sidabro ir bronzos medalius. Taigi, sveikiname Ernestą Bulošą,surinkusį daugiausiai taškų ir laimėjusį aukso medalį, Julių Barodzisą ir Gabiją Klimišauskaitęlaimėjusius sidabro medalius ir Lijaną Medvėdevą laimėjusią bronzos medalį.Apie mus rašo: https://www.biblioteka.smsvb.lt/…/smagi-vaiguvos-moksleivi…/


  2019-04-19 Socialinių mokslų mokytojos S.Andrulienė ( ekonomikos vyresn. mokytoja), I.Zalepūgienė (geografijos mokytoja metodininkė) ir R.Drungėlienė (istorijos mokytoja metodininkė) vedė atvirą integruotą socialinių mokslų pamoką ,,Lietuva tarpukariu". Pamokos stebėti atvyko kolegos iš 5 mokyklų. Mokiniai pristatė tarpukario Lietuvos ekonomiką, politinę padėtį, atliko užduotis grupėse, individualiai ruošė pranešimus .


  2019-04-14 Atvirą fizikos pamoką ,,Šviesos šaltiniai" vedė mokytoja S.Ramanauskytė-Drungilienė


  2018-03-23 Patirtimi su kolegomis dalinosi lietuvių kalbos vyresn. mokytoja O.Kuličauskienė ir muzikos vyresn. mokytoja J.Mickevičienė. Mokytojos 5-oje klasėje vedė integruotą pamoką ,, Eglė žalčių karalienė".


  2018-02-05 Chemijos vyresn. mokytoja L.Dukauskienė ir biologijos vyresn. mokytoja R.Paliulienė dalinosi gerąja patirtimi ir vedė integruotą atvirą pamoką.


  2018-01-15 Svečiuose pas kolegas Kalnų, socialinių mokslų ir menų metodinė grupė apsilankė Šaųkėnų Vl. Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje ir susitiko su kolegomis pasidalinti gerąja patirtimi.


  2018-01-04 Integruota tikybos ir istorijos pamoka. Lankėmės šv. Benedikto vienuolyne.


  2017-11-14 Fizikos mokytoja S.Ramanauskytė - Drungilienė vedė atvirą pamoką 7 klasėje. Pamokoje daug laiko skirta praktinėms veikloms, iškeltoms hipotezėms patvirtinti ar atmesti atliekant bandymus, stebėjimus.


  2017-10-24 MOKOMĖS KITAIP
  Spalio 24 d 5-7 klasių mokiniai, lydimi mokytojų O.Kuličauskienės ir S.Andrulienės vyko į Žemaitijos sostinę Telšius, kur dalyvavo edukacinėje mokomojoje programoje „Alkos" muziejuje „Atrask, sužinok, sudėliok“. Edukacijos dalyviai mobilios programėlės pagalba atliko užduotis ir atsakinėjo į pateiktus klausimus, susijusius su Žemaičių muziejuje „Alka“ esančiais įdomiausiais eksponatas, Žemaitijos istorija.Vėliau aplankėme dideliu traukos objektu tapusį amfiteatrą.Lifto pagalba nusileidome į Masčio ežero pakrantę, kur gėrėjomės rudeniniais gamtos vaizdais.


  2017-05-10 Kuo ypatingi moteriškieji ir vyriškieji socialiniai vaidmenys? Kuo skiriasi berniukų ir mergaičių intelektualiniai sugebėjimai, interesai, bendravimas, planai ir svajonės apie ateitį?.. Apie tai diskutavo penktokai ir šeštokai jungtinėje klasės valandėlėje "Mergaičių ir berniukų skirtumai". Žaismingų praktinių užduočių metu mokiniai įsitikino, kad tam tikrose situacijose mergaitės ir berniukai tikrai elgiasi nevienodai: skirtingai reaguoja į vienodas pastabas, skirtingai žiovaudami prisidengia burną, skirtingai užsikemša ausis, skirtingai pakviesti atsisuka...


  2017-02-10 1, 2 ir 4 klasės mokiniai vadovaujami mokytojų D.Barauskienės ir R.Ramanauskienės susirinko į klasės valandėlę ,, Pabūkime kartu". Mokinukai dirbo pasiskirstę į 3 grupes-vieni gamino picą, kiti-tortą, treti-sumuštinius. Pagaminę valgius visi kartu vaišinosi, bendravo, žaidė.


  2017-01-26 Atvirą pamoką ,, Lietuvos regionų dainuojamoji tautosaka" veda lietuvių k. mokytoja metodininkė F.Vasiliauskienė ir muzikos vyr. mokytoja J.Mickevičienė.


  2017-01-25 Atvirą pamoką veda biologijos vyr. mokytoja R.Paliulienė


  2016-10-25 Patirtimi dalinosi mokytoja iš Italijos ir istorijos mokytojas Evaldas Butkus


  2016-04-15 Matematikos pamoka ,, Matuojame ir skaičiuojame"mokyklos kieme.


  2016-02-03 Atvirą integruotą pamoką veda biologijos vyr. mokytojas J.Pocius ir kūno k. vyr. mokytojas A.Andrulis


  2016-02-03 Klasės valandėlės -tai laikas , kai klasės vadovas su auklėtiniais kalba apie viską , taip gimsta pasitikėjimas, klasės tradicijos, ugdoma atsakomybė, pareiga, tolerancija . Klasės. valandėlė- ypatingas laikas, kur mokinių praktinė veikla, mintys, argumentai gimsta labai greit. Šiais metais klasės vadovai dalinasi patirtimi-veda atviras valandėles. Valandėlę 5-oje klasėje veda mokytoja D.Barauskaitė, 3-oje klasėje D.Barauskienė.


  2016-01-27 Gerąja patirtimi dalinasi 4 kl. mokytoja R.Ramanauskienė.Atvira pamoka- ,,Reklama".


  2016-01-06 Atvirą integruotą pamoką veda anglų k. vyr. mokytoja L.Gaigalaitė. Mūsų mokykos viena iš vertybių -ekologinės kultūros ugdymas. Šioje pamokoje integruota gamtosaugos programa.


  2015-12-10 Atviros kolegų pamokos-mokytojų mokykla. Mokyklos tradicija- kiekvienais mokslo metais kolegos veda atviras pamokas. Jose demonstruoja labiausiai pasisekusius ir rezultatyvius metodus, kurie patinka mokiniams ir leidžia pasiekti gerų rezultatų. Atvira rųsų kalbos pamoka, veda direktorė I.Vileikienė ir anglų kalbos pamoka, veda anglų k. vyr. mokytoja L.Gaigalaitė


 • 2015-11-07 Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvas lapkričio 7 d. lankėsi Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, kuriame vyko prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamas renginys „Mokykla 2015“.


 • 2015-02-07 ,, Kolega- kolegai" -atvira informacinių technologijų pamoka-tradicinių ir netradicinių metodų taikymas.


  2015-01-07 ,, Kolega- kolegai" -atvira anglų k. pamoka-tradicinių ir netradicinių metodų taikymas.


 • Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinėje mokykloje vyko respublikinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Integruojanti vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programa“.

 • 2014-11-20 Atviros pamokos - mokytojų mokykla. Anglų k. atvirą pamoką veda vyr. mokytoja Lina Gaigalaitė

 • 2014-03-15 Ar įsivaizduojame , ką galima išmokti per integruotą informacinių technologijų ir muzikos pamoką. Atsakymas paprastas, bet labai patrauklus- kurti muziką. Tai ir parodė matematikos vyr. mokytoja D.Barauskaitė ir muzikos mokytoja J.Mickevičienė.

 • 2014-02-28 Mokyklos komanda gerąja patirtimi dalijosi su kolegomis iš Vilkaviškio. Mes kalbėjomės , dalinomės sėkmėmis ir problemomis tema ,, Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema".
 • 2014-02-14 Pradinių klasių mokytojos D.Barauskienė ir S.Kasparienė veda atvirą pamoką ,, Lietuva - mano Tėvynė".
 • 2013-12-17 Atvirą integruotą pamoką rajono rusų k. mokytojams vedė rusų k. mokytoja metodininkė R.Šedienė ir tikybos ir etikos vyr. mokytoja G.Vileikienė.

 • 2012-04-12 Mokyklos komanda gerąja patirtimi dalinosi ,, Kražantės " pagrindinėje mokykloje vykusioje rajoninėje konferencijoje ,, Besimokanti bendruomenė-bendradarbiaujanti bendruomenė". Pranešimus skaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui S.Aginskienė, mokytojai metodininkai E.Butkus ir D.Barauskienė.

 • 2013-04-04 Patirtimi dalinasi klasių vadovai vesdami atviras valandėles. Valandėlė 9 kl. ( kl. vadovė D.Barauskaitė) ,, Pasitikėjimas"

 • 2013-03-17 Geroji patirtis per atviras pamokas. Atvirą integruotą rusų kalbos ir etikos pamoką 10 klasėje veda direktorė I.Vileikienė ir etikos mokytoja G.Vileikienė.

 • 2012-12-17 Gera mokyklos tradicija - atviros pamkos . Jose kolegos praktiškai dalinasi patirtimi, analizuoja trūkumus, kylančias problemas . Mokytojai metodininkai Z.Ramančiūnienė ir E.Butkus vedė integruotą fizikos ir istorijos pamoką ,, Garo mašinos"

 • 2012-03-16 Vienas iš ugdymo proceso tobulinimo būdų- integruotos pamokos. Atvirą integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką 7 klasėje veda anglų k. mokytoja L.Gaigalaitė ir istorijos mokytojas metodininkas E.Butkus. Nuotraukos....

 • Kartu su Gailių pagrindine mokykla, Užvenčio Šatrijos gimnazija ir Kražių gimnazija mokykla dalyvavo BMT programoje. Paskutiniame renginyje aptari rezultatai, numatytos tolesnės veiklos perspektyvos.