Kontaktai

Vaiguva, Kelmės raj. Tel/faks. 8-427-48183 el.paštas: vaiguvosmokykla@takas.lt

Administracija

Direktorė
Irena Vileikienė
Direktorės
pavaduotoja ugdymui

Salomėja Aginskienė Direktorės
pavaduotojas ūkiui

Jonas Krištopaitis

Projektas "Olimpinis ugdymas"

Olimpinio ugdymo planas
2012 metų ataskaita