Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinėje mokykloje  vyko respublikinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Integruojanti vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programa“. Olimpinio ugdymo ilgalaikė programa – tai pilietinis jaunimo ugdymo projektas. Jo esmė – ugdyti jaunų žmonių olimpines vertybes, kurios siejasi su visomis bendražmogiškomis vertybėmis- tai kilnus elgesys, lygios galimybės, sveikas gyvenimas, atsakomybė, savanorystė. Jei mokykloje nusprendžiama įgyvendinti olimpinio ugdymo programą , reikalingas visų dalykų mokytojų pritarimas ir susitarimas, kaip bus integruojama olimpinio ugdymo programa į formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, po to analizė, kaip vyksta integracija , kokie pasiekiami rezultatai. Apie tai patirtimi dalijosi seminaro dalyviai. Seminaro dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Irena Vileikienė. Į seminarą atvyko LTOK olimpinio švietimo programų vadovė Vita Balsytė, LOA referentas olimpiniam švietimui Gintautas Igliukas, LOA referentė olimpinio švietimo programinei ir metodinei veiklai Enriketa Prunskienė, LOA Tarybos narė, Klaipėdos universiteto Kūno kultūros katedros dėstytoja Asta Šarkauskienė, LMNŠC metodininkė Jurgita Ragulytė, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas ir daugiau nei 40 pedagogų iš visos Lietuvos. Šių eilučių autorė ir mokyklos olimpinio ugdymo koordinacinio komiteto narė Sigutė Andriulienė pristatė pranešimą „Olimpinių vertybių ugdymas Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinėje mokykloje“, o svečiai iš Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos seminaro dalyvius supažindino pranešimu „Olimpinio ugdymo programos įgyvendinimas Raseinių Šaltinių progimnazijoje“, kurį pristatė pedagogai Ilona Zybartė ir Mindaugas Zybartas.Vėliau
seminaro dalyviai keturioms pamokoms tapo mokiniais ir dalyvavo integruotuose pamokose. Kaip olimpinį ugdymą integruoja į mokomuosius dalykus parodė istorijos mokytojas metodininkas Evaldas Butkus – „Lietuvos kultūros ir sporto laimėjimai tarpukaryje“, geografijos mokytoja metodininkė Rosita Marcinkienė – „Alpių kalnai: formavimasis, gamtos ypatumai, ūkinė veikla. Integracija: Žiemos olimpinės žaidynės Alpėse“, anglų kalbos vyr. mokytoja Lina Gaigalaitė – „Go for the Gold“, pradinių klasių mokytoja metodininkė Danguolė Barauskienė – „Sveikatos kompetencijos ugdymas per olimpines vertybes“ ir kūno kultūros vyr. mokytojas Alvydas Andrulis – „Netradicinis fizinis aktyvumas“. Kūno kultūros mokytojui pamokoje talkino buvę mokyklos mokiniai, mokyklos Garbės galerijos nariai –žolies riedulio trenerė Ona Kanaporienė ir beisbolo treneris iš Vilniaus Virmidas Neverauskas. Seminaro dalyviai keturioms pamokoms tapo mokiniais.Visi dalyviai seminaro metu gavo daug naudingos patirties integruojant olimpinį ugdymą į mokomuosius dalykus, susipažino su projektu „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“, pasisėmė gerosios patirties.

DSC01120.JPG

DSC01125.JPG

DSC01133.JPG

DSC01136.JPG

DSC01148.JPG

PC046979.JPG