Pamokų laikas

1. 8.10—8.55
2. 9.00—9.45
3. 9.55—10.40
4. 11.10—11.55
5. 12.05—12.50
6. 13.00—13.45
7. 13.55—14.40
8. 14.45—15.30

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Simbolika

MOKYKLOS HIMNAS

žodžiai mokyt. F. Vasiliauskienės
muzika mokyt. R. Norkaus


Čia ošia eglės, čia žydi gėlės,
Čia stiebias į saulę vaikai...
Kiekvienas jaučiame sielos grožį,
Čia mūsų antrieji namai.


Čia teka Knituoja, Šarkiai tyvuliuoja
Mintys vis skrenda laukais...
O mokykla lyg gulbė baltoji
Kas dieną vis moja sparnais.


Čia šnara knygos verčiami lapai,
Čia šnabžda lūpos raides.
Taip gera visiems pabūti klasėj,
Kai kyla mintis į erdves.


Kiek visko būta, kiek visko bus dar -
Nors verčiam knygas per lėtai.
O mūsų vaikystė, o mūsų jaunystė
Panorus išlikt amžinai.


Apsaugok, Dieve, šią mokslo šventovę,
Nurodyk teisingus kelius.
Lai menas, dora, tikėjimas, meilė...
Gyveniman veda vaikus.