Kontaktai

Vaiguva, Kelmės raj. Tel/faks. 8-427-48183 el.paštas: vaiguvosmokykla@takas.lt

Administracija

Direktorė
Salomėja Aginskienė

Simbolika

MOKYKLOS HIMNAS

žodžiai mokyt.F.Vasiliauskienės
muzika mokyt.R.Norkaus


Čia ošia eglės, čia žydi rožės,
Čia stiebias į saulę vaikai...
Kiekvienas jaučiame sielos grožį,
Čia mūsų antrieji namai.


Čia teka Knituoja, Šarkiai tyvuliuoja
Mintys vis skrenda laukais...
O mokykla lyg gulbė baltoji
Kas dieną vis moja sparnais.


Čia šnara knygos verčiami lapai,
Čia šnabžda lūpos raides.
Taip gera visiems pabūti klasėj,
Kai kyla mintis į erdves.


Kiek visko būta, kiek visko bus dar-
Nors verčiam knygas per lėtai.
O mūsų vaikystė, o mūsų jaunystė
Panorus išlikt amžinai.


Apsaugok, Dieve, šią mokslo šventovę,
Nurodyk teisingus kelius.
Lai menas, dora, tikėjimas, meilė...
Gyveniman veda vaikus.