PIRMASIS SUSITIKIMAS – VAIGUVOS VIDURINĖJE MOKYKLOJE

 

  Laukėme svečių iš 4 šalių. Pirmasis susitikimas pas mus, nes mūsų mokykla- projekto koordinatorė. Laukė didelis išbandymas ir rimta atsakomybė -tai pirmas daugiašalis susitikimas mokykloje. Tema labai aktuali-tolerancija. Jos mokomės visi ir visą gyvenimą. Supratome, kad susitikimo metu pasitikrinsime ir įsivertinsime mokytojų , mūsų mokinių ir dalies miestelio bendruomenės bendravimo, bendradarbiavimo, gebėjimo bendrauti užsienio kalbomis, kultūrinę ir dar visą eilę kompetencijų, o taip pat pamatysime ir savo tolerancijos lygį- į tai orientuotos visos projekto veiklos. Nuo pat pirmų susitikimo valandų, kai šiltai apsikabinome su svečiais pasisveikindami, pamatėme visų šypsenas, atsikvėpėme- pavyks. Šiltas susipažinimo vakaras svečių namuose ,, Senas malūnas“ , bendri lietuviški rateliai nuojautą patvirtino, kad pavyks nuveikti numatytus darbus, pažinti vieni kitus.

Tikros tolerancijos pamokos vyko lankantis Užvenčio senelių namuose, Ratnikų šeimynoje, Kryžių kalne, Palendrių vienuolyne, Kelmės krašto muziejuje. Senelių namuose vaikai teikė atsivežtas dovanėles- nedrąsiai lietė sugrubusias neįgalių žmonių rankas, o šie braukė ašaras ,, daug kas dovanų atveža, bet kad taip gražiai ...“, ištarė vežimėlyje sėdinti senutė. Naujas reiškinys mūsų svečiams buvo ir Ratnikų šeimyna, vaikų namų yra visur, bet šeimynų –ne.  

  Svečiai apsilankė rajoo savivaldybėje, kur susitiko su administracijos direktoriumi G.Karkleliu ir švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja V.Norkute, sužinojo apie mūsų rajono dabartį ir perspektyvas.

Viena iš svarbiausių dienų – veikla pačioje mokykloje, kada prisistatė visų 4 šalių mokyklų Comenius komandos mūsų mokyklos bendruomenei. Dalyvavo ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir dalis tėvų. Visi sužinojo , iš kokių mokyklų atvyko svečiai, kuo jos išskirtinės, kokios tradicijos ten puoselėjamos. Mūsų mokiniai svečius pasveikino  koncertu. Ypač svečiai iš Italijos buvo sužavėti, kad Lietuvos mokyklose puoselėjamas liaudies menas ir paprašė į Italiją būtinai atsivežti nors vieną porą tautinių rūbų ir pašokti nors vieną iš pašoktų bliaudies šokių.

Po šventinio priėmimo visi ėmėsi svarbaus darbo- 4 valandas 5 šalių komandos piešė paveikslą ant sienos ,,  Aš mokausi , pažįstu ir suprantu toleranciją  “  . Kiekviena šalis turėjo savo tolerancijos temą.

Su lietuviškomis tradicjomis toliau svečiai susipažino Vaiguvos kaimo seklyčioje- čia pat buvo mušamas ir ragaujamas sviestas , kaimiška duona, sūris, visi kartu mokėmės ir dainavome čia esančių šalių dainų.

Per likusias dienas aplankėme mūsų sostinę Vilnių, kur buvome primti ir mūsų Comenius nacionalinėje agentūroje, pajūrį.

Pirmas susitikimas – pirmas gana sėkmingai išlaikytas egzaminas, padaryta nemažai darbų , aptartos tolesnės veiklos, na o svarbiausia- mokėmės visi supratimo, bendravimo ir tolerancijos.

Reportažą apie susitikimą parengė Kelmės televizija , jis rodytas per Šiaulių televiziją laidoje ,, Labas iš Kelmės“