Pamokų laikas

1. 8.10—8.55
2. 9.00—9.45
3. 9.55—10.40
4. 11.10—11.55
5. 12.05—12.50
6. 13.00—13.45
7. 13.55—14.40
8. 14.45—15.30

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Teisės aktai

 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ VEIKLOS (ĮSI)VERTINIMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYKLINIO AUTOBUSO IVECO DAILY VALSTYBINIS Nr.HZT355 NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS APSIRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 • MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKA
 • MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS
 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
 • PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
 • SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS