Pamokų laikas

1. 8.00—8.45
2. 8.55—9.40
3. 9.50—10.35
4. 11.00—11.45
5. 11.55—12.40
6. 12.50—13.35
7. 13.45—14.30

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Teisės aktai

 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ VEIKLOS (ĮSI)VERTINIMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYKLINIO AUTOBUSO IVECO DAILY VALSTYBINIS Nr.HZT355 NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
 • DĖL VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO IR SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO 2015 METAMS PATVIRTINIMO
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS APSIRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 • MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKA
 • MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS
 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
 • PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
 • SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS