Pamokų laikas

1-4 klasės
1. 8.20—9.05
2. 9.10—9.55
3. 10.10—10.55
Pietūs-20 min.
4. 11.15—12.00
5. 12.10—12.55
6. 13.05—13.50
7. 13.55—14.40

6-9 klasės
1. 8.10—8.55
2. 9.00—9.45
3. 9.55—10.40
4. 10.50—11.35
Pietūs-20 min.
5. 11.55—12.40
6. 12.50—13.35
7. 13.40—14.25

Mokyklos darbo laikas
7.30 - 17.00

Moksleivių atostogų metu
7.30 - 16.00

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Teisės aktai

 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ VEIKLOS (ĮSI)VERTINIMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYKLINIO AUTOBUSO IVECO DAILY VALSTYBINIS Nr.HZT355 NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS VIDURINĖS MOKYKLOS PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS APSIRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 • MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKA
 • MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
 • VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
 • KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS
 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
 • PROFESINIO ORIENTAVIMO VYKDYMO KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
 • SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 • DĖL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO KELMĖS R. VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS