MOKSLO POPULIARINIMO RENGINIŲ CIKLAS „TIRIAME IR KURIAME“

 

 

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinėje mokykloje baigtas vykdyti mokslo populiarinimo renginių ciklas ,, Tiriame ir kuriame“. 2013-09-27 mokykloje įvyko ,, Tyrėjų naktis". Šiame renginyje veikė edukacinės-tiriamosios laboratorijos- ,, Fizikų- astronomų laboratorija ",

 ,, Chemijos stebukladariai", ,, Biologai - ekologai " , ,, Metraštininkų studija", ,, Galvočių studija", ,, Debatų apskritasis stalas" . Mokiniai dirbo pagal amžiaus grupes ir savo pomėgius, kiekvienoje laboratorijoje jie atliko tyrimus, bandymus, ieškojo informacijos, taikė savo žinias praktikoje supančioje aplinkoje.

,, Fizikų - astronomų laboratorijoje "dirbę mokiniai fotografavo žvaigždėtą dangų, ieškojo žvaigždynų, sudarinėjo žvaigždėlapius. Fizikai taip pat nagrinėjo elektros kelią nuo gimimo iki namų – buvo montuojama veikianti grandinė( veikiančios grandinės, stebimi elektros išlydžiai.

,, Chemijos stebukladariai " atliko įvairius bandymus, juos aptarė, analizavo.

,, Biologai - ekologai" domėjosi  flora ir fauna Vaiguvos teritorijoje dieną ir naktį, ekologine situacija Vaiguvos seniūnijoje, geriamo  vandens kokybe Vaiguvoje. Jaunieji tyrėjai nustatinėjo nitratų kiekį gyventojų šuliniuose, stebėjo aplinkos užterštumas pagal užaugusių kerpių rūšį.

,, Metraštininkų studijoje" buvo renkama medžiaga  apie naujausius atradimus, mokslininkus.

,, Galvočių ringe" klasės rodė savo žinias apie  mokslo atradimus, žymiausius pasaulio ir Lietuvos mokslininkus, XXI amžiaus atradimus.

Vyresniųjų klasių komandos sėdo prie ,, Debatų apskrito stalo" ir kalbėjosi tema ,, Lietuvos einšteinai , jaunoji karta ir mokslas".

2013- 10-09-10 d.d - 19 mokinių apsilankė Molėtų observatorijoje, kur pasitikrino ,, Tyrėjų

naktyje " atliktus darbus, įgytas žinias. Mokiniai apžiūrėjo modernų teleskopą, observatorijos darbuotojas papasakojo apie dangaus kūnus, jų stebėjimą, demonstravo jų nuotraukas.

2013- 10-18 - 19 9-12 klasių mokinių apsilankė KTU laboratorijose, susitiko su mokslininku, ugdymo karjerai konsultante bei studentais. Mokiniai kartu su studentais atliko bandymus, susipažino su mokslininko darbo ypatumais.

2013-11- 29 įvyko ,, Jaunųjų akademikų " konferencija. Konferencijoje dalyvavo ŠU docentas, mokslų daktaras M.Stakvilevičius, Kelmės r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Z.Barakauskienė, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos  departamento Kelmės r. agentūros vyr. specialistas A.Guščikas, Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras D.Blinstrubis, Lietuvos gamtos fondo ekologas A.Gintaras, verslininkai P.Račkauskas, Z.Mikutis, 2012 m. geriausias rajono jaunasis ūkininkas M.Dargvainis. Pirmojoje konferencijos dalyje mokiniai pristatė pateiktis ,, Svarbiausieji išradimai ir žymiausi  mokslininkai pasaulyje ir Lietuvoje, kurių darbai pakeitė mūsų gyvenimą“. Kalbėjo Mokslų daktaras M.Stakvilevičius. Po bendros dalies visi skirstėsi į 3 laboratorijas- fizikų, biologų-chemikų- ekologų ir ekonomistų verslininkų. Mokiniai pristatė savo tyrimų stebėjimų procesus ir rezultatus, svečiai komentavo mokinių darbus ir vedė pokalbius su laboratorijų dalyviais. Fizikų sekcijoje dalyvavęs mokslų daktaras M.Stakvilevičius komentavo mokinių pristatytmą,, Nepaaiškinti reiškiniai“, ,, Fizika aplink mus“ ir kt., prokuroras D.Blinstrubis kalbėjo apie fizikos reikalingumą tyrėjų darbe. Gamtosaugininkai pasakojo apie ekologinę situaciją rajone, Lietuvoje A.Gintaras pristatė LGF veiklą ir 2 knygas apie lūšių ir apuokų išsaugojimą Lietuvoje.Mokiniai pristatė nuotraukomis iliustruotas pateiktis apie šulinių vandenį Vaiguvoje , bendrą ekologinę situaciją miestelyje, florą ir fauną Vaiguvos seniūnijoje.

Verslininkai- ekonomistai pateikė darbus ,, Kur dingsta pinigai?“, ,, Verslo idėja“, ,, Pinigėnai“, o dalyvavę svečiai aiškino verslumo sampratą, savo karjeros pradžią, verslininkų darbo ypatumus.

 

 

Projekto vadovė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Salomėja Aginskienė