Pamokų laikas

1-4 klasės
1. 8.20—9.05
2. 9.10—9.55
3. 10.10—10.55
Pietūs-20 min.
4. 11.15—12.00
5. 12.10—12.55
6. 13.05—13.50
7. 13.55—14.40

6-9 klasės
1. 8.10—8.55
2. 9.00—9.45
3. 9.55—10.40
4. 10.50—11.35
Pietūs-20 min.
5. 11.55—12.40
6. 12.50—13.35
7. 13.40—14.25

Mokyklos darbo laikas
7.30 - 17.00

Moksleivių atostogų metu
7.30 - 16.00

Kontaktai

Vaiguva, Kelmės r.
Tel. / faks. (8 427) 48 183
el. paštas:
vaiguvosmokykla@gmail.com

Administracija

Direktorė
Vida Kuzminskienė

Vaiko gerovės komisija

 • Narių sąrašas

 • Darbo reglamentas

 • Veiklos planas

 • 2019-10-12 Mokykloje vyko mokinių tėvų susirinkimas, kuriame paskaitą ,,Požymiai, kurie gali rodyti, kad vaikas patiria patyčias, psichologinį smurtą mokykloje" skaitė lektorė Viktorija Klimašauskienė.


  2018-03-02 Tėvams apie tolerancijos sampratą, jos ugdymą šeimoje paskaitą skaitė ir vedė pokalbį edukologijos mokslų daktarė Inesa Ratnikaitė.  2017-12-15 Tėvams apie paauglystėje kylančias problemas pokalbį vedė L.Kareivienė  2017-05-09 Pokalbius 7, 8,9,10 klasėse vedė mokyklos sveikatos priežiūros specialistė J.Gedvilienė.  2016-12-08 Mokosi tėveliai ir mokytojai. Pokalbį tema ,, Nebesuprantu savo vaiko ..." veda Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos psichologė Vaiva Bukavičienė.  2015-02-27 Mokosi ir tėvai. Bendrame tėvų susirinkime aptarėme sveikatos problemas, tarpusavio santykius po OLWEUS programos vykdymo. Kalbėjome apie naująją Z kartą ir ankstesnių kartų panašumus, pranašumus ir skirtumus.


  2015-02-04 VGK organizavo renginį ,, Mes kiekvienas galim", kuriame darbavosi mokiniai retai dalyvaujantys mokyklos renginiuose. Veiklos pasirinktos tikrai įdomios. Viena grupė, vadovaujama S.Andrulienės , surengė gražiausio parašo konkursą, antroji grupė, vadovaujama soc. pedagogės L.Žilienės, rinko rečiausius ir populiariuasius vardus mokykloje, 3-oji grupė, vadovaujama mokytojos D. Barauskienės gamino sveikuoliškus patiekalus ir jais vaišino visus pertraukų metu ir 4-oji grupė su mokytoju J.Pociumi aiškinosi gerioausius mokyklos ,, detektyvus"- atliko tyrimą, kaip mokiniai pažįsta žmones iš veido mimikų. Bendrame renginyje apdovanoti organizatoriai, padėkota dalyviams.


  2014-02-21 Vykdomas tėvų švietimas. Tėvų susirinkime pristatyti OLWEUS programos tyrimai, tyrimų rezultatus mokykloje pristatė programos konsultantė R.Saveljeva . Gydytoja A.Damkuvienė skaitė paskaitą ir vedė diskusiją tema ,, Lytinis vaikų švietimas šeimoje".


  2014-01-30 Nuo šių mokslo metų pradžios mokykla dalyvauja prevencinėje programoje OLWEUS. Mokosi visas mokyklos personalas - mokytojai, tėvai. Vyksta klasės valandėlės nukreiptos prieš patyčias.


  2013-12-05 Vykdomas tėvų švietimas. Apie vaikų ir tėvų teises bei pareigas kalba Kelmės VTAT skyriaus vedėja D.Teišerskienė , mokinių sveikatinimą mokykloje ir šeimoje- mokyklos sveikatos priežiūros specialistė R.Virbickienė.


  2013-02-04 Mokyklos Vaiko gerovės komisijos kvietimu aptarti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo gerinimą mokykloje susitiko Kelmės PPT darbuotojai, tėvai ir mokytojai.


  2013-01-15 Mokosi tėveliai. Vaiko gerovės komisijos nariai organizavo seminarą tėvams apie šeimos pagalbą vaikui, šeimų ir mokyklos bendradarbiavimą.


  2012-03-28 Vienas iš mokyklos prioritetų- tėvų pedagoginis švietimas. Tėvų susirinkimų metu šiais metais pokalbius veda, ruošia padalomąją medžiagą tėvų švietimo grupės nariai- direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Aginskienė mokytojai D.Barauskaitė, J.Pocius, D.Barauskienė, socialinė pedagogė L.Žilienė, seniūnijos socialinė darbuotoja R.Graisienė. Su tėvais šiais mokslo metais jau įvyko 2 pokalbiai,, Šeimos įtaka didinant vaiko motyvaciją mokytis" ir ,, Jei vaikas tyli"