Mokyklos veiklos sritis – švietimas

 

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

 

·        priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20

·        pradinis ugdymas, kodas 85.20;

·        pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

·        sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

·        kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

·        kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

·        švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

·        kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;